تهران: محاکمۀ آقای شاهرخ طائف

, , Leave a comment

BWNS(۱۶ اسفند ۱۳۸۹ (۷ مارس ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران

در ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ (۱۳ فوریه ۲۰۱۱)، آقای شاهرخ طائف ساکن تهران به شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی احضار و محاکمه شد. هنوز رأیی صادر نشده است. آقای طائف در ۲۵ دی ۱۳۸۷ (۱۴ ژانویه ۲۰۰۹) پس از یورش به منزلش دستگیر شد و تا ۲۷ اسفند ۱۳۸۷ (۱۷ مارس ۲۰۰۹) که با قرار وثیقه آزاد شد، در حبس انفرادی به سر برد

http://news1.persian-bahai.org/2011030713 : منبع     

 

Leave a Reply