کاشان: صدور حکم برای آقایان وحید حقیقی و سینا حقیقی و خانم مونا روحانی

, , Leave a comment

BWNS(۱۶ اسفند ۱۳۸۹ (۷ مارس ۲۰۱۱)

آخرین خبرها از ایران

رأیی علیه آقای وحید حقیقی اهل کاشان، پسر او آقای سینا حقیقی و خانم مونا روحانی که هر سه در مرداد ۱۳۸۸ (اوت ۲۰۰۹) دستگیر و با قرار وثیقه آزاد شده بودند، صادر شده است. این سه بهائی به «ترویج فرقۀ بهائیت» و فعالیت «تبلیغی علیه نظام و به نفع گروه های مخالف نظام» متهم شده اند و باید هر یک جریمه ای به مبلغ ۱۰۰۰۰۰ تومان (حدود ۱۰۰ دلار آمریکا) بپردازند

http://news1.persian-bahai.org/2011030716 : منبع

 

Leave a Reply