احضار انیسا صفریان دانشجوی اخراجی به دادگاه ساری

, , Leave a comment

Anissa

انیسا صفریان ساکن بابلسر ، دانشجوی بهائی اخراجی دانشگاه علم و صنعت بهشهر”استان مازندران”

که چندی پیش از بازداشتگاه وزارت اطلاعات ساری با قید وثیقه آزاد شده بود، در 14 اسفند ماه 89 برای  شنیدن حکم نهایی به دادگاه شهرستان ساری احضار شد

 

 

 

 

knabar_logohttp://khabarnavard.blogspot.com/2011/03/blog-post_11.html : منبع   

 

Leave a Reply