کرج: رفع اتهام از آقای پیام ولی و تبرئۀ او

, , Leave a comment

BWNS(۲۰ اسفند ۱۳۸۹ (۱۱ مارس ۲۰۱۱

آخرین خبرها از ایران

در تظاهرات ۲۲ بهمن (۱۱ فوریه ۲۰۱۱، سالگرد پیروزی جمهوری اسلامی ایران)، در ویلاشهر اصفهان شعارهای ضد بهائی سر داده شد و روی دیوارها و بر خیابان ها و پیاده روها نیز شعار نوشته شد. روز بعد، چندین بهائی به دفتر فرمانداری نجف آباد مراجعه کردند و از آنها خواستند مسئله را بررسی کنند. همۀ مأموران اعلام کردند که از این رویداد بی خبر هستند و این اقدام را مخالف منافع نظام دانستند. با این حال، تقاضای بررسی ماجرا را رد کردند

http://news.persian-bahai.org/2011031113  منبع

 

Leave a Reply