احضار سفیر ایران در نروژ در رابطه با نقض گسترده حقوق بشر در ایران

, , 1 Comment

 

نقل از وب سایت تلویزیون واشنگتن

روز سه شنبه، وزارت خارجۀ نروژ، بمنظور ابراز نگرانی در مورد نقض حقوق بشر در ایران، محسن باوفا، نمایندۀ سیاسی ایران در اسلو را فراخواند. جونز گار استوئر، وزیر خارجۀ نروژ با صدور بیانیه ای از تهران خواست تا معترضان بازداشت شده پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در 12 ژوئن را آزاد کند. استوئر گفت: «مقامات ایران ساده ترین مبانی حقوق بشر را هم رعایت نمی کنند.» و افزود: «نروژ بازداشتی های مبتنی بر (نظرات و فعالیت های) سیاسی را محکوم می کند و نسبت به دستگیری کارمندان سفارت انگلستان در تهران، واکنش نشان می دهد.» ایران 9 تن از کارمندان محلی سفارت انگلستان در تهران را به اتهام دست داشتن در نا آرامی های پس از انتخابات دستگیر کرده است. همه جز یک تن از آنان سپس آزاد شدند. اسلو همچنین بازداشت روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر و شرکت کنندگان در تظاهرات را نیز محکوم کرد. وزیر خارجۀ نروژ گفت:«مقامات ایران می بایست بفوریت به بازداشتهای سیاسی خاتمه داده و کسانی را که ناعادلانه دستگیر شده اند، آزاد سازد.» نروژ همچنین اعدام 20 نفر را در 4 ژوئیه به اتهام قاچاق مواد مخدر، محکوم کرد. علاوه بر این، استوئر نسبت به وضعیت بهائیان ایران و محاکمۀ قریب الوقوع 7 تن از رهبران بهائی در تهران نیز، ابراز نگرانی کرد. وی گفت: «از مقامات ایران می خواهم تا به باورهای مذهبی کلیۀ اقلیت های دینی احترام بگذارند. 
 منبع: تارنمای وزارت خارجۀ نروژ

 

 

 

One Response

Leave a Reply