اخراج فائز تشکر دانشجوی بهایی دانشگاه زابل

, , Leave a comment

یک‌شنبه، ۲۹ اسفند ۱۳۸۹Screen shot 2011-01-09 at 11.48.47 AM

جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی – فائز تشکر، دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه زابل از این دانشگاه

 اخراج شد.

به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، این دانشجوی بهایی دانشگاه زابل، ورودی سال ۱۳۸۹  از سوی آموزش کل دانشگاه احضار و به ایشان گفته می شود به دلیل مشکلی که دارد به سازمان سنجش تهران مراجعه کند و تا زمانی که نامه ای مبنی بر حل شدن مشکل به این دانشگاه تحویل ندهد، واحدهای درسی ایشان همچنان مسدود باقی خواهد ماند.

پس از پیگیری های این دانشجو و مراجعه به نهاد رهبری دانشگاه و نهاد رهبری استان تهران، ایشان نامه ای به وی می دهند و اعلام می کنند که به روابط عمومی سازمان سنجش مراجعه کند. در پی این مراجعه و تحویل نامه، یکی از مسؤولین سازمان سنجش ( آقای روحبخش) به ایشان اعلام می دارد که “کاری از دست ما ساخته نیست و نمی توان کاری کرد” و به سرعت محل را ترک می کند و بدین ترتیب وی از تحصیل در دانشگاه محروم می شود.

این در حالی است که در سال ۸۹ تعداد زیادی از داوطلبان کنکور سراسری در هنگام گرفتن کارنامه با درج نقص پرونده و عدم صدور کارنامه روبه رو شده و دانشجویان بهایی پذیرفته شده در دانشگاه ها نیز  پس از احراز بهایی بودنشان در جریان تحصیل از دانشگاه اخراج شدند.

همچنان در سال ۸۹ تعداد زیادی از دانش آموزان بهایی نیز از مدارس کشور اخراج شدند.

منبع:

http://edu-right.net/خانه/759-ekhraj.html

 

 

Leave a Reply