مناجات بهائی بسيار زيبا به ياد ياران ايران و ديگر زندانيان بی گناه بهائی

, , 2 Comments

]يک مناجات بسيار زيبا از حضرت ولی امرالله به ياد ياران عزيز ايران و ديگر زندانيان بی گناه و مظلوم بهائی اين مناجات تلاوت شده به ياد ياران عزيز ايران و

 ديگر زندانيان بی گناه بهائی که بخاطر عقايد دينی و شخصيشان به زندان گرفتار شده اند، جمال مبارک پشت و پناهتان، ما هميشه به ياد شما هستيم و برايتان دعا ميکنيم

 Ci110205212715

 هوالله خداوندا
اولياي مخلصين مبتلاي ظلم و ستم معاندينند تو نجات ده و احباي آن جمال مبين چون اغنام مظلوم در چنگال گرگان جهول و ظلومند تو رهائي بخش. عندليبان گلشن تقديس در بين جغدان گلخن مكر و تدليس نالانند تو به فرياد رس و دلبران پري روي امر نازنين در كيد اهريمنان جور و جفايند تو آزاد فرما
اگر چه بلا عين عطا است ولي قلوب اهل ولا ارقّ از نسيم صبا. اگر چه ظلم اعدا منادي امر اعظم ابها است اما تن هاي بي تاب و توان احبا خسته سهام مترادفه اهل بغضا

بنده آستانش شوقی

YouTube Video

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gzhnt1sLJRY&feature=player_embedded[/youtube]

 منبع: http://www.bahaiglory.com/?p=1905

 

2 Responses

  1. كمال رايكا

    2011/03/24 11:23

    احترام به عقائيد ديگران به شخصيت انسان ارزش والائي ميدهد

    پاسخ

Leave a Reply