ملاقات خانواده ها با اعضاى سابق ياران

, , Leave a comment

BWNS

فروردين ۰۵ ۱۳۹۰ (۲۵ مارس   ۲۰۱۱

آخرین خبرها از ایران

در ۲۶ اسفند ۱۳۸۹، اعضای پیشین یاران ایران با خانواده های خود ملاقات کردند. ملاقات ها از طریق کابین انجام شد

احکام نهایی آنها در زندان به ایشان ابلاغ شده است. به آنها گفته شد طبق یک «دادرسی مجدّد» که پس از اعلام رأی دادگاه تجدید نظر (که احکام آنها را از ۲۰ به ۱۰ سال کاهش داده بود) انجام شد، رأی تجدید نظر لغو شد و بنابراین هر یک از آنها به ۲۰ سال زندان محکوم هستند

http://news.persian-bahai.org/2011032503: منبع

 

Leave a Reply