کرمان: آزادی خانم ها نیوشا بدیعی ثابت، شمیس نورانی و سولماز قاسمی با قرار وثیقه

, , Leave a comment

 BWNS(فروردين   ۰۵۱۳۹۰ (۲۵ مارس ۲۰۱۱)
آخرین خبرها از ایراندر ۲۴ اسفند ۱۳۸۹، خانم ها نیوشا بدیعی ثابت، شمیس نورانی و سولماز قاسمی، همه ساکن کرمان، که در ۲۲ اسفند ۱۳۸۹ دستگیر شدند، با قرار وثیقه آزاد شدند

http://news.persian-bahai.org/2011032504 : منبع

 

Leave a Reply