یاران در بند

, , Leave a comment

حال مان خوش نيست بيماريم هنوز

اثر هنری که صدور حکم برای هفت مدیر بهائی را زیر سؤال می‌برد، در صفحۀ کمپین وبسایت اتحاد برای ایران به نمایش در آمده است.

دست در دامان خرافاتيم هنوزIran
دم به دم از اصلِ دين دوري كنيم
پايبند ورد و اسحاريم هنوز
منتظر تا از ته چه بانگ نايي بشنويم
گوش ها را تيز كرده تا صدايي بشنويم
بي خبر از حيله ي ملاي سياس و شرور
پاي هر منبر رويم صوت حجازي بشنويم
جمله گي بايد كه در زنجير باشيم
اسير این شبِ ديجور باشيم
چو خود خواهيم غم و تاريكي شب
همان بهتر كه چون شب كور باشيم
زماني ملتي آگاه بوديم
پر از شادي زغم آزاد بوديم
سراسر ملك ما رشك جنان بود
به نيكي شهره ي آفاق بوديم
ز آفت هاي امروزي در ايران
نشاني ها كجا در ما دليران؟
سخن را بهر نيكي مي سروديم
همه انديشه هامان پاك و پويان
چه آمد بر سر ما اين چنين خوار
اسير دست بد خواهان خونخوار
ز بس انديشه ها را پاي بستند
شده ايران ما بيمار بيمار
زبان در دست نا اهلان فتاده
شده گفتار نيكان پاره پاره
به جاي مهرباني ، همزباني
شده دلهايمان چون سنگ خاره
اگر خواهي بگويي از عدالت
بود ايران آزاد بانگ نايت
درون سجن و بندي تا بداني
كه نبود جز ثناشان در دهانت
بگو تسبيح و مدحِ شيخ و شاهان
بگو كشور لطيف است چون بهاران
بگو ايراني يان آزاد و شادند
بگو بي غم نشستيم در سرامان
در اين ماتمكده قحطِ صفات است
دروغ و تفرقه، نقل و نبات است
همه نيكويي مردم فنا شد
فضائل، فحش و دشنام و گناه است
خدايا اين ستم از شيخِ دين شد
به نامت گربه ي ميهن غمين شد
سراسر ملك ايران غرق خون است
چه شد عدلت؟ كجا حبل المتين شد؟
به يك روزت ندا غرقاب خون گشت
دگر روزت ترانه بي صدا گشت
ز صبرت سر به سر كشور فنا شد
همه ايران چو دشت نينوا گشت
زده قفلِ سكوت بر ايده هامان
به حبسش آمده انديشه هامان
به ذكر و ياد تو با ما چنين است
همو كه گرد تو گردد خرامان
كجا اديان تو اين گونه خواهند
رسولانت جهان پر خنده خواهند
جهانِ همدلي ، وحدت، محبت
براي مردم آزاده خواهند
برادر خواهرم فرزند ايران
چو من غمهايتان از ديده ريزان
به حقِ حرمت يارانِ در بند
به پاس خونِ شيران و دليران
سراسر بانگِ آزادي برآريم
ستم را هي زنيم از خود برانيم
ز نو ايران شود بي ظلم و آفت
اگر بر روي حرفِ حق بمانيم
ز هر كيش و زبان، يك چيز خواهيم
عزيزان را ز بند آزاد خواهيم
همه انديشه ها را پاس داريم
جهان را از ستم ها پاك خواهيم
د.ج

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LlaGlqoyKfM[/youtube]

http://khabarnavard.blogspot.com/2011/04/blog-post.html :منبع

 

Leave a Reply