آخرین خبرها از ایران

, , Leave a comment

به نقل از وب‏سایت سرویس‏خبری‏جامعه‏بهایی

شيراز: مرخصى موقت دو نفر از جوانان بهائى زندانى
آخرین خبرها از ایران:
به خانم ها هاله روحى و رها ثابت، دو نفر از جوانان بهائى که در آبان ماه سال ۱۳۸۶ به اتهام تبليغ غير مستقيم آئين بهائى تحت پوشش خدمات اجتماعى زندانى شده بودند، از تاريخ ۲۳ تير ۱۳۸۸ به مدت يک هفته تا ده روز مرخصى از زندان داده شد….

…ادامه مطلب

قائم شهر: احضار خانم گرجى براى بازجوئى
آخرین خبرها از ایران:
روز ۱۶ تير ۱۳۸۸ (۷ ژوئيه ۲۰۰۹) دو مأمور وزارت اطلاعات با نامه اى از دادستان کل به منزل خانم سيمين گرجى در قائم شهر مراجعه کردند و از وى خواستند روز بعد در دفتر وزارت اطلاعات در سارى حاضر شود. خانم گرجى در مراجعه به اين دفتر مورد بازجوئى قرار گرفت. گزارش قبلى ما در اين مورد حاکى از برگزارى دادگاه خانم گرجى در روز ۱۷ تير بود که درست نيست….

…ادامه مطلب

بوشهر: اطلاعات تازه در باره بهائيان بازداشت شده
آخرین خبرها از ایران:
متعاقب گزارش قبلى در مورد خانم عاليه جابرى، ساکن بوشهر، اطلاع يافتيم که وى در روز ۲۱ تير ۱۳۸۸ به دفتر محلى وزارت اطلاعات احضار و در تمام طول روز تحت بازجوئى بوده است. با اين که به خانم جابرى شب ها اجازه مراجعت به خانه داده مى شده اما براى روزهاى ۲۲ و ۲۳ تير نيز مجددا به بازجوئى احضار شد و در تمام طول هردو روز تحت بازجوئى بود. پيش تر به اشتباه گزارش شده بود که خانم جابرى در روز ۱۸ تير به همراه آقايان اسد جابرى و عماد جابرى، پدر و برادرش، بازداشت شده است….

…ادامه مطلب

تنکابن: آزادى آقاى ابوالفضلى پس از پايان دوره محکوميت اش
آخرین خبرها از ایران:
آقاى بديع الله ابوالفضلى ، اهل تنکابن در استان مازندران، که از تاريخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۷ زندانى بود پس از پايان دورۀ محکوميت آزاد شد. از تاريخ دقيق آزادى وى اطلاعى نداريم. آقاى ابوالفضلى به اتهام ”عضويت فعال در جامعه بهائى“؛ ”تبليغ بهائيت و اقدام عليه جمهورى اسلامى“؛ و ”تبليغ سرى مسلمانان از طريق ارائۀ کتاب ها و مواد بهائى به آنها“ به زندان محکوم شده بود. آقاى ابوالفضلى، مغازه دار، در ماه ژوئيه ۲۰۰۸ در محل کارش بر مبناى يک اتهام شغلى بى اساس توسط يک مأمور وزارت اطلاعات دستگير…

…ادامه مطلب

سمنان: ادامه آزار بهائيان در اين شهر
آخرین خبرها از ایران:
بر اساس يک گزارش تأييد نشده در روز ۲۶ تير ۱۳۸۸ مغازه اى متعلق به آقاى شيردل پيراسته در سمنان را آتش زده اند. در حال حاضر جزئيات بيشترى از اين خبر در دست نيست اما گفته شده است خسارت جدى به مغازه وارد نشده است….

…ادامه مطلب

کرج: برگه هاى ويژه اطلاعات شخصى براى متقاضيان بهائى گذرنامه
آخرین خبرها از ایران:
گزارش شده است که اداره گذرنامه در کرج (استان تهران) از متقاضيان بهائى خواسته است فرم ويژه اى را پر کنند. در بالاى اين فرم نوشته شده است ”بيوگرافى فرقه ضاله بهائيت“ و در آن اطلاعات شخصى متقاضى شامل نام، شغل، ميزان تحصيلات، نشانى و شماره تلفن وى پرسيده شده است. در اين فرم بخش ديگرى نيز به اطلاعات مربوط به بستگان درجه ۱ و ۲ متقاضيان اختصاص داده شده که حاوى همان پرسش ها در مورد نام، شغل، شماره شناسنامه، تاريخ تولد و نشانى اين افراد است….

…ادامه مطلب

 

 

 

Leave a Reply