آزادی دو شهروند بهایی از زندان دستگرد اصفهان

, , Leave a comment


  
سه‌شنبه، ۰۶ اردی‌بهشت ۱۳۹۰

جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی –دو شهروند بهایی ساکن اصفهان به نام های فرهود اشتیاق و انیسا مطهر هر کدام با سپردن وثیقه به ارزش پنجاه میلیون تومان از زندان دستگرد اصفهان آزاد شدند

 به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، فرهود اشتیاق، پس از سپری کردن ۵۷ روز و انیسا مطهر، دانشجوی محروم از تحصیل بهایی پس از ۶۷ روز بازداشت در زندان دستگرد اصفهان به قید وثیقه پنجاه میلیون تومانی آزاد شدند

فرهود اشتیاق در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۸۹ پس از احضار و مراجعه به وزارت اطلاعات اصفهان بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد. طبق گزارش های قبلی، در ۲۴ بهمن ۱۳۸۹ خانۀ آقای اشتیاق و سه بهائی دیگر بازرسی و بعضی وسایل ضبط شده بود. ولی چون فرهود اشتیاق در زمان یورش در خانه اش نبود، دستگیر نشد. همچنین به خانواده فرهود اشتیاق گفته شده بود که او باید فوراً پس از بازگشت به اصفهان خود را به وزارت اطلاعات معرفی کند

این در حالیست که انیسا مطهر، دانشجوی محروم از تحصیل بهایی در روز ۲۴ بهمن ماه در منزلش بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده بود

منبع: بخش حقوق بشر جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی

http://edu-right.net/از-همه-جا/حقوق-بشر/845-free-dastgerd.html

 

 

Leave a Reply