اتحاد ادیان برای تشويق رهبران گروه ۸ به کنشی جسورانه درمواجهه با مسائل جهانی

, , Leave a comment

بوردو، فرانسه، ۱۰ خرداد ۱۳۹۰ (۳۱ مه ۲۰۱۱) (سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی) – نمایندگان دیانت بهائی به جمع دعوت کنندگان از کشورهای گروه ۸ برای
BWNS_829_01 اقدامی شجاعانه دربارۀ بحران های به هم وابستۀ پیش روی نوع بشر پیوسته اند

دو گروه نمایندگی بهائی با همتاهای مسیحی، یهودی، مسلمان، شینتو و سیک خود و نیز اعضایی از سازمان های بین دینی، در نشست سران دینی در بوردو گرد هم آمدند تا مسائل مربوط به دستور جلسه های نشست دوویل سران گروه ۸ و نشست کَن سران گروه ۸ را که برای ۳ و ۴ نوامبر ۲۰۱۱ برنامه ریزی شده، بررسی کنند

هدایتگر اجلاس، سراسقف امانوئل اداماکیس، یکی از رهبران شورای کلیساهای فرانسه، به شرکت کنندگان گفت که آنها نه فقط به عنوان رهبران دینی بلکه به عنوان نمایندگان بشر رو در رو هستند و با یک صدا با رهبران کشورهای گروه ۸ و گروه ۲۰ سخن می گویند

آن صدا در یک بیانیه که به اتفاق آرا مورد موافقت قرار گرفت و پیش نویس آن در اجلاس تهیه و بعداً به دبیر کل گروه ۸ ارائه شد، شنیده شد

این بیانیه علاوه بر پیشنهادهایی دربارۀ پنج موضوع اصلی – اصلاح حکومت جهانی، وضعیت کلان اقتصادی، تغییر آب و هوایی، توسعه و سرمایه گذاری در صلح – خواستار آن شد که نمایندگانی از قارۀ آفریقا و خاورمیانه در نشست های گروه ۸ و گروه ۲۰ شرکت کنند

در بیانیه اظهار شد: «پیشینه ها و تجربۀ متنوع ما به مشورت مان غنا بخشید

«آسیب زمین لرزه، سونامی و فاجعۀ هسته ای که توسط همقطاران ژاپنی مان توصیف شد، تجربه و آرزوهای دوستان ما از کشورهایی در خاورمیانه و نگرانی عمیق همتايان آفریقایی ما از این که صدای شان همچنان در حاشیه مانده، ضرورت مسائل مورد بررسی را مورد تأکید قرار داد

بیانیه با دعوت از گروه ۸ و گروه ۲۰ به «ادامه دادن بسط و تقویت پاسخ جهانی لازم به چالش های جهانی» پایان یافت

در بیانیه آمده: «ما – رهبران جوامع دینی مختلف سراسر جهان – دوباره خود را به همکاری با یکدیگر در خطوط دینی برای خیر عمومی و نیز با حکومت ها و دیگر هم تايان خیرخواه متعهد می سازیم. ما – هر یک مطابق با تعالیم سنتی خود – بر اين باور می مانیم که عدالت، محبت و آشتی برای صلح واقعی ضروری هستند

نمایندگان بهائی

سوزان تاماس، نمایندۀ بهائی اهل کانادا، گفت: «شرکت کنندگان در این اجلاس تمايل خالصانه ای به یافتن راهی برای ترجمۀ اصول روحانی جهان بینی خود در قالب پیشنهادهای محسوس و عملی که رهبران گروه ۸ را در رسیدگی به چالش های پیش روی بشر کمک کند، نشان دادند

خانم تاماس گفت: «احترام واقعی و علاقۀ شدیدی که مردم در گوش دادن به یکدیگر و عمیق کردن درک خود از مسائل پیچیده نشان دادند، بسیار اثرگذار بود

دیگر نمایندۀ بهائی، بارنی لیث از بریتانیا، این سخن را تأیید کرد

او گفت: «روح یگانگی که در گرد هم آیی دمیده شده بود، عمیقاً تکان دهنده بود

«حس نیرومندی وجود داشت که همۀ شرکت کنندگان در اجلاس خودشان را بخشی از خانوادۀ یگانۀ بشری می دانستند و خودشان را به این که مسئوليت اخلاقی رهبران کشورهای قدرتمند را به کاستن از رنج انسانی یادآوری کنند، متعهد میدانستند

نشست سران رهبران دینی گروه ۸ در ۲۳ و ۲۴ مه در بوردو برگزار شد و هفتمین جلسه از مجموعۀ گردهم آیی های بین دینی با هدف شناسایی زمینه های توافق اخلاقی بین ادیان بود. نشست های پیشین قبل از نشست های گروه ۸ در بریتانیا (۲۰۰۵)، روسیه (۲۰۰۶)، آلمان (۲۰۰۷)، ژاپن (۲۰۰۸)، ایتالیا (۲۰۰۹) و کانادا (۲۰۱۰) برگزار شد

http://news.persian-bahai.org/story/275: منبع

 

Leave a Reply