بازداشت سه شهروند بهائی در بابلسر

, , Leave a comment

یکشنبه , ۱۵ خرداد , www.rahana.org۱۳۹۰

خبرگزاری حقوق بشر ایران – رهاناماموران اطلاعات بابلسر با بر هم زدن یکی از جلسات مذهبی بهائیان میثاق لقائی، مهوند لقائی و نادیا فرهادی را بازداشت کردند

ساعت ۲۲:۳۰ شنبه شب ۱۴ خرداد، چهار نفر از مأمورین اطلاعات به همراه عده ای از پرسنل نیروی انتظامی با اسلحه و باتوم وارد جلسه مذهبی بهاییان در بابلسر شدند و ضمن جمع آوری کتب و شمایل آئین بهائی، میثاق لقائی و مهوند لقائی را بازداشت نمودند

به گزارش «خانه حقوق بشر ایران»، نیروهای اطلاعاتی با دادن فرمی که متن آن محتوی تعهد نامه ای بوده که در آن شرکت در مراسم مذهبی بهاییان را جرم دانسته، با باتوم و اسلحه به ایجاد رعب و وحشت در بین حاضرین اقدام و بهائیان حاضر در محل را مجبور کردند که همگی فرم را امضاء نمایند

در همین ساعت ۶ نفر از مأمورین اطلاعات، با سه ماشین، به منزل نادیا فرهادی (ایمانیان) هجوم آورده و ضمن مصادره کتب مذهبی و شمایل آیین بهایی و کیس کامپیوتر، ایشان را بازداشت نمودند. بنظر می رسد بازداشت ایشان در رابطه با بازداشت های اخیر بهائیان مرتبط به موسسه آموزشی آنلاین بهائیان، BIHE می باشد

ایشان بعد از ۳۰ دقیقه با خانه تماش گرفتند  اما از محل نگهداری ایشان اطلاعی در دست نیست

http://www.rahana.org/archives/40795: منبع

 

 

 

Leave a Reply