مهندس توسکی عزیزمان، در رثای بزرگ مردی که تمام توانایی ها و منابع مادی و معنوی خویش را فدای پیشرفت دیگران نمود

, , Leave a comment

__89_20100811_1061519697اطلاعیه كانون مهندسان معمار دانشگاه تهران 

متنی که امروز در مراسم خاکسپاری مهندس توسکی عزیزمان، خوانده خواهد شد

در رثای بزرگ مردی که تمام توانایی ها و منابع مادی و معنوی خویش را فدای پیشرفت دیگران نمود

خرداد ماه ما موسم خزان شد زیرا که در نهایت ناباوری حضور عنصری تو را که عزیزترین استاد و الگوی زندگیمان هستی، از دست دادیم

نقش می زنی و رنگ، خاطرات خوش با تو بودنمان را. روزهایی که لحظه های مسی مان را به کیمیای کلام شیرینت طلا می کردی. دقایقی که بر صفحات قلبمان، طرح امید و رنگ نشاط می زدی. تو را بدرود نمی توان کرد؛ لبخندت را، مهرت را، نگاهت را که بر طاقچه قلب و جانمان آویخته ست. تو را فراموش نمی توان کرد؛ یادت را، حرفهایت را، همراهی لحظه هایت را و گوشه هایی از این دنیای فانی را که با لنز نگاهت، در وجود ما به یادگار گذاردی. تو را که استاد، دوست، شریک شادی و اندوه، پناه، همسفر و سنگ صبورمان بودی. به تعداد دقایق با هم بودنمان می توان از تو خاطرات شیرین نوشت. تکه کلامت برای احوال پرسی حتی به ما به عنوان شاگردانت، مخلصم بود. تکه کلامی که ریشه اش در تمام وجودت بود. مهری که از وجود تو در دل ما جاری ست، به هیچ خاکی نمی توان سپرد؛ طرحی که از بزرگواری تو در خاطر ما نقش بسته، به روزگاران رنگ نخواهد باخت

اینک تو میهمان جدید ملکوتی و مقربان با هلهله به پیشبازت می آیند و ما در این سرای ناسوت، به یاد تو، به عشقت، به بخششت و به امیدی که در ما جاری ست، ره می سپاریم

سپاس بی کران دانشجویانت را بپذیر که گرچه چشمانشان از اشک فراقت تار است، ولی دلشان از خاطرات خوش با تو بودن گرم و پر امید است. خاطراتی که سنگ به سنگش  با فداکاریهای تو و خانواده پرمهر و صمیمیت بنا شده . همسر مهربان و همراهت و فرزندان نازنینت و خانه ای که همیشه خانه امید ما بود و پنجره هایش به نور و سرور باز.  ما راه یاد گرفتن، راه دیدن،  راه مغرور نبودن و راه خادم بودن را درهر ثانیه با تو بودن آموختیم 

زود رفتی. انقدر زود که فرصت ندادی تا در زمان حضورت در دنیای خاکی جواب خوبی‌‌هات رو بدهیم. اما آنقدر خوب به ما آموختی که اگر باز هم مثل همیشه کمکمان کنی، شاید بتوانیم هرکدام روزی یک مهندس توسکی شویم

http://tua.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=312%3A1390-03-17-08-19-13&catid=43%3Ahome: منبع     

خوشا به حالت که چه در این عالم و چه در محضر حق سربلندی

دانشجویانت که یاد مهندس ولی الله فخری توسکی عزیزشان را با پررنگ ترین قلمهای تکریم، ترسیم خواهند نمود و همواره دعای خیرشان به روح بزرگوارت  تقدیم است

 

 

Leave a Reply