یورش مقامات ایرانی به شبکۀ آموزشی آنلاین

, , Leave a comment

bihi

در این آخر هفته، در میان ادامه یافتن محتاطانۀ جریان فعالیت های جنبش سبز، یک شبکۀ آنلاین آموزش به جوانان بهائی مورد یورش قرار گرفت

 

 بهائیان با تعداد حدود ۳۰۰۰۰۰ نفر بزرگترین اقلیت دینی غیر مسلمان ایران هستند.

این سیاست نظام ایران است که هیچ بهائی اجازۀ دسترسی به آموزش عالی ندارد. هر فرد هنگامی که مشخص شود در یک مؤسسۀ آموزش عالی دانشجو است، فوراً اخراج می شود. به این دلیل است که در تلاشی برای رسیدگی به نیازهای آموزشی افراد جوان، سعی شد آنچه اکنون به نام ‘مؤسسۀ آموزش عالی بهائی’ خوانده می‌شود تأسیس شود تا به این جوانان با استعداد، اما محروم، فرصت آموزش به صورت آنلاین و از راه دور داده شود. نیویورک تایمز این مؤسسه را «یک اقدام دقیق جامعه برای حفظ خود» توصیف کرده است. افراد جوان بهائی توانسته اند به دوره هایی که با استفاده از سیستم ادارۀ دورۀ آزاد مودل توسط اساتیدی از هر گوشه و کنار جهان ارائه می شود، دسترسی پیدا کنند.

روز شنبه، تعداد ۳۰ خانه در تهران، کرج، اصفهان و شیراز دوباره مورد یورش قرار گرفت و حدود ۱۴ بهائی دستگیر شدند. دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو، گفت: «همۀ خانه هایی که هدف قرار گرفتند، متعلق به افرادی هستند که از نزدیک در عملکرد مؤسسۀ آموزش عالی بهائی شرکت دارند. مؤسسه یک پاسخ فوق العاده ابتکاری – و کاملاً مسالمت آمیز – در برابر تلاش مداوم حکومت ایران برای خاموش کردن توسعۀ انسانی طبیعی جامعۀ بهائی بوده است.»

این اولین باری نیست که مؤسسۀ آموزش عالی بهائی از سوی مقامات ایرانی مورد حمله قرار گرفته است. یکی از بزرگترین موج ها مجموعه یورش های گسترده ای بود که در سال ۱۹۹۸ انجام شد و طی آن حدود ۳۶ نفر از اساتید و کارکنان مؤسسه دستگیر و بیشتر تجهیزات و سوابق آن – که در بیش از ۵۰۰ خانه قرار داشت – ضبط شد. اقدامات دیگری در سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ علیه عملکرد مؤسسه انجام شد.

این حملات – و سیاست عمومی ایران در منع بهائیان جوان از ورود به آموزش عالی –از سوی دولت ها، دانشگاهیان، دفاتر سازمان ملل، سازمان های جامعۀ مدنی و دیگران با محکومیت شدید مواجه شده است. همان طور که لئونارد لئو، رئیس کمیسیون ایالات متحده دربارۀ آزادی دینی بین المللی، گفت: «حکومت ایران از آزار بی شرمانۀ بهائیان ایران دست نخواهد کشید. این که مقامات هم اکنون سیاستی اجرا می کنند که بهائیان را از شرکت در دانشگاه های ایران محروم می دارد کافی نیست – حکومت حالا به صورت روشمند سعی می کند اقدام داخلی جامعۀ بهائی را برای تضمین این که جوانانش فرصت دستیابی به آموزشی فراتر از سطح دبیرستان دارند، متلاشی کند.»

حالا که جامعۀ بهائی دارد برای تقویت شبکۀ آموزشی زیرزمینی خود از ابزار آنلاین استفاده می کند، آیا این شبکه در برابر چنین یورش هایی کم و بیش آسیب پذیر است؟ احتمالاً مهارت ارتش سایبری ایران نشانۀ خوبی برای تلاش های مستمر بهائیان نیست.

۷ رهبر جامعۀ بهائی در زندان های ایران هستند و حالا با این دستگیری ها، تعداد زندانیان بهائی به ۱۰۰ نفر نزدیک می شود. این تعداد به مدت تقریباً ۲ دهه تا این اندازه زیاد نبوده است.

http://www.movements.org/blog/entry/iranian-authorities-raid-an-online-learning-network/: منبع

 

Leave a Reply