آزار افراد بهائی در ایران

, , Leave a comment

عالیجناب سناتور خانم مُبینا جافِر: سناتورهای گرامی، امروز من در حضور شما ایستاده ام تا دربارۀ آزار دراز مدت بهائیان در ایران صحبت کنم

Parliament of canadaimagesCAXONNOS

 در ۱۷ ماه گذشته وضع حقوق بشر بهائیان رو به وخامت داشته است. گرچه زمان اجازه نمی دهد گسترۀ وسیع موارد نقض حقوق بشر را که حکومت ایران مرتکب شده،

 توصیف کنم، اما من اینجا ایستاده ام تا برخی رویه هایی را که به طور ویژه آزار دهنده اند، بیان کنم.

سناتورهای محترم به یاد خواهند آورد آخرین باری که دربارۀ این موضوع در سنا صحبت کردم، هفت بهائی که در یک هیئت موقتی برای تأمین نیازهای روحانی و اجتماعی جامعۀ بهائی خدمت کرده بودند، بدون اتهام یا برخورداری از روند قانونی به مدت ۱۸ ماه تحت شرایط تحمل ناپذیری در زندان اوین نگه داشته شده بودند.

در ژوئن ۲۰۱۰، با وجود پافشاری وکیل شان، برندۀ جایزۀ نوبل صلح، شیرین عبادی، بر این که کوچک ترین مدرکی در تأیید اتهامات مطرح شده علیه آنها وجود ندارد، آن انسان های بی گناه به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.

در ۱۴ مه ۲۰۱۱، این هفت نفر چهارمین سال زندان خود را آغاز کردند. جامعۀ بهائی همچنان از مدیران خود و اعضای خانواده های شان – که برخی از آنها در کانادا هستند – از عزیزان خود محروم هستند.

در ۲۱ مه ۲۰۱۱، مقامات ایران به خانۀ ۳۰ بهائی به طور هماهنگ یورش بردند، کامپیوترها و اوراق را ضبط کردند و ۱۶ بهائی را که از نزدیک در ادارۀ مؤسسۀ آموزش عالی بهائی شرکت داشتند، دستگیر کردند. این مؤسسه در سال ۱۹۸۷ توسط جامعۀ بهائی ایران برای رسیدگی به نیازهای جوانان بهائی که به خاطر دین خود از دسترسی به دانشگاه های ایران محروم بودند، تأسیس شد.

ما به عنوان کانادایی می توانیم افتخار کنیم که دانشگاه های معتبر کانادایی دانش آموختگان مؤسسۀ بهائی را در برنامه های کارشناسی ارشد – که این دانشجویان در آن بسیار خوب عمل کرده اند – پذیرفته اند. در عین حال باید از این که ایران هنگام بازگشت این فارغ التحصیلان به ایران، از به رسمیت شناختن این مدرک های کانادایی خودداری می کند، مضطرب شویم.

دستگیری و زندانی کردن خودسرانۀ بهائیان صرفاً به خاطر بهائی بودن آنها وجه دیگری از آزار است که افزایش پیدا کرده. در اوت ۲۰۰۴، چهار بهائی در زندان های ایران به سر می بردند.  شش سال بعد، در اوت ۲۰۱۰، ۳۰۸ بهائی دستگیر شده و ۳۸ نفر در زندان بودند. در ۹ ماه گذشته، تعداد دستگیر شدگان به ۴۱۶ بالغ شده و ۹۷ بهائی در ایران زندانی اند.

این تحولات ‌تصادفی نیستند، بلکه بخش‌هائی از سیاست رسمی ایران هستند که در تلاش برای ریشه کن کردن جامعۀ بهائی به عنوان یک نهاد زنده دنبال می شود.

سناتورهای محترم، دولت ما آزادی دینی را یکی از عناصر کلیدی سیاست خارجی خود شناخته است. توجه به آزار مداوم بهائیان ایران از ضرورت های زیربنایی آن است و من، با احترام، پیشنهاد می کنم که دولت ما فوراً به بهائیان ایران کمک کند.

http://www.parl.gc.ca/Content/Sen/Chamber/411/Debates/006db_2011-06-14-e.htm: منبع

 

Leave a Reply