ایجاد مشکل ثبت ازدواج در همدان و شیراز

, , Leave a comment

ثبت ازدواج رسمی در شناسنامه شهرواندان بهایی و نیز صدور سند ازدواج برای ایشان،

sabte_ezdevaj از ابتدای انقلاب اسلامی

، مشکلات زیادی را برای بهاییان ایجاد کرده است

. تا سال ها ثبت ازدواج برای ایشان ممنوع بود و پس از سالها پیگیری جامعه بهایی ایران،

 این حق اولیه، در برخی دفاتر، بازگردانده شد


اما به تازگی، پیرو مراجعه زوجی بهایی در همدان برای ثبت ازدواج، ماموران عنوان کرده اند که طی بخشنامه ای جدید، بهاییانی که قصد به ثبت رساندن ازدواج خود را دارند، باید به دادگاه مراجعه کنند ؛ ولی رفتن همان و بازداشت همان. البته این زوج پس از دستگیری، به قید ضمانت آزاد شدند
بنابر گزارش سرویس خبری جامعه بهایی، مورد دیگری نیز در شهر شیراز رخ داده است. بخشنامه ای نیز به دفاتر ثبت ازدواج شیراز ارسال شده است که طی آن ثبت ازدواج فرد مسلمان با بهایی را ممنوع اعلام کرده است و در ضمن دفاتر را تهدید کرده است که در صورت عدم رعایت این اصل، دفترخانه مزبور تعطیل خواهد شد

این مصادیق آشکار محرومیت از حقوق شهروندی بهاییان، بعد دیگری از سیاستهای دولت ایران را برای آزار بهاییان در زادگاه خود به نمایش می گذارد. سیاستهایی که می کوشد، بزرگترین جامعه اقلیت ایرانی را از لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و قانونی مورد یورش قرار دهد و چون 30 سال تلاش بی وقفه، با صرف هزینه های سنگین اقتصادی و اجتماعی و تبلیغاتی، ره به جایی نبرده، به کوچاندن اجباری این جامعه از ایران کمر همت بسته اند که افزایش فشار، تشدید محرومیت های اجتماعی و ایجاد رعب و وحشت با دستگیری های روز افزون و نیز یورش به منازل، از نمونه های تلاش مسئولین کشور در این راستااست

http://khabarnavard.blogspot.com/: منبع

 

Leave a Reply