کمیتۀ آزادی دین بحرین حملۀ حکومت ایران را به اقدام آموزشی بهائیان محکوم می کند

, , Leave a comment

کمیتۀ آزادی دین بحرینbhrws_logo

(جامعۀ دیده بان حقوق بشر بحرین)bihe

۲۵ مه ۲۰۱۱

منامه، بحرین – کمیتۀ آزادی دین بحرین (BRFC) یورش های هماهنگ این هفتۀ مقامات ایرانی به خانه های بسیاری از بهائیان و دستگیری بیش از دوازده بهائی تلاشگر در فراهم کردن آموزش عالی برای جوانان بهائی را، که از شرکت در دانشگاه های ایران محروم هستند، به شدت محکوم می کند.

حملۀ اخیر به مؤسسۀ آموزش عالی بهائی (BIHE) در ایران و دستگیری اعضای هیئت علمی آن واکنش گسترده ای را از بسیاری جهات برانگیخته است. حکومت ایران اتهامات خلاف واقع و اطلاعات نادرستی دربارۀ این مؤسسه منتشر کرده است.

روز شنبه، مقامات ایرانی در حداقل چهار شهر مختلف کشور به خانۀ حدود ۳۰ بهائی که بخشی از مؤسسۀ آموزش عالی بهائی بودند، یورش بردند. مؤسسۀ آموزش عالی بهائی (BIHE) در سال ۱۹۸۷ در پاسخ به اقدامات مستمر حکومت ایران برای محروم کردن بهائیان ایرانی از آموزش عالی تأسیس شد. با موفقیت چشم‌گير دانش آموختگان مؤسسه در برنامه های فوق لیسانس در سطح بین المللی، تعهد این مؤسسه به معیارهای عالی آکادمیک، همکاری بین المللی و محیط ابتکاری آموزش آن، روز به روز در جهان شناخته تر می شود. مؤسسۀ آموزش عالی بهائی ۱۷ برنامه در سطح دانشگاهی در قالب ۳ دانشکده ارائه می دهد و به توسعه و ارائۀ برنامه های آموزشی در زمينه‌های علوم، علوم اجتماعی و هنر ادامه می دهد.

در مواجهه با آزار دینی بی امان از طریق گسترۀ وسیعی از موارد نقض حقوق بشر از جمله محرومیت روشمند از دسترسی به آموزش عالی، مؤسسۀ آموزش عالی بهائی با ویژگی های یگانه‌ ای که به نقاط قوت آن تبديل شده‌اند، تأسيس شد. دوره هایی که از ابتدا به دلایل امنیتی به صورت مکاتبه ای ارائه می شدند، اکنون با استفاده از فناوری های ارتباطاتی پیشرو به صورت آنلاین ارائه می شوند. افزون بر آن، شبکه ای جهانی از استادان، متشکل از صدها استاد برجسته از دانشگاه هایی خارج از ایران به عنوان پژوهشگر، استاد و مشاور به مؤسسۀ آموزش عالی بهائی کمک می کنند.

نیاز به ایجاد یک دانشگاه تازه برای کسانی که از دسترسی به آموزش عالی محروم بودند، استعدادها و افکار گروهی استثنائی از استادان و همکارانی از داخل ایران را به خود جلب کرد. به مدت بیست سال، آنها تلاش های خود را وقف تأسیس مؤسسۂ نمونه ای کردند که دانشجویانش را برای احراز مشاغل مفيد، مطالعات آینده و مسئولیت های اجتماعی آماده می‌ کرد. مؤسسۀ آموزش عالی بهائی نه تنها به دانشجویان خود دانش و مهارت های لازم برای ادامه و موفقیت در تحصیل و زندگی را می دهد، بلکه آنها را برای پذيرفتن نقشی فعال در بهبود جهان تربيت می‌کند.

این نقاط قوت یگانۀ مؤسسۀ آموزش عالی بهائی، به همراه نمرات بالای دانشجویانش، فرصت شرکت در برنامه های فوق لیسانس در نزدیک به ۳۰ دانشگاه و دانشکدۀ برجسته در آمریکای شمالی، اروپا و استرالیا را برای دانش آموختگان مؤسسه فراهم کرده است.

مقامات ایرانی همچنان هفت رهبر جامعۀ بهائی را در زندان های ایران نگه داشته اند و اکنون با این دستگیری ها، تعداد بهائیانی که در حال حاضر زندانی هستند به ۱۰۰ نزدیک می شود، تعدادی که در بیش از دو دهۀ گذشته بی سابقه بوده است.

کمیتۀ آزادی دین بحرین چنین اقداماتی را محکوم می کند و از حکومت ایران می خواهد به گزارشگر ویژۀ تازه برای حقوق بشر در ایران اجازه دهد به این موضوع  و موارد دیگر نقض فاحش حقوق بشر رسیدگی کند.

کمیتۀ آزادی دین بحرین (BRFC) زیر نظر جامعۀ دیده بان حقوق بشر بحرین (BHRWS) فعالیت می کند تا حقایق و شرایط نقض آزادی دینی را در سطح بین المللی و در بحرین بررسی کند.

برای مصاحبه با جامعۀ دیده بان حقوق بشر بحرین و کمیتۀ آزادی دین بحرین، با آقای فیصل فولاد به آدرس [email protected] یا  00973- 36633882 تماس بگیرید. کمیتۀ آزادی دینی بحرین (BRFC) در سال ۲۰۰۸ توسط جامعۀ دیده بان حقوق بشر بحرین (BHRWS) برای نظارت بر وضعیت آزادی اندیشه، وجدان و دین آن طور که در اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و اسناد بین المللی مربوطه تعریف شده، ایجاد شد. از وبسایت ما به آدرس www.bhrws.org دیدن کنید.

منامه، بحرین

00973 17536222 Ext:204 | 00973 17531822 (FAX)

P.O.Box: 15055

 

Leave a Reply