اخراج دوشهروند بهایی دیگر از دانشگاه قشم

, , Leave a comment

daneshjooدر ادامه روند آزار بهاییان و به خصوص دانشجویان بهایی، دوتن دیگر از این دانشجویان از دانشگاه قشم اخراج شدند
،نورا سهرنگی دانشجوی بهایی ساکن بندرعباس که مشغول تحصیل در رشته حسابداری دانشگاه قشم بوده است، به علت اعتقاد به آیین بهایی از شرکت در آزمون پایان ترم محروم و از دانشگاه اخراج شده است
دانشجوی دیگری از بندر عباس به نام آوا توکلی که مشغول تحصیل در رشته بیهوشی دانشگاه قشم بود نیز به همین دلیل از ترم آینده اجازه تحصیل در این دانشگاه را از دست داده است. این در حالی ست که آوا توکلی از

 استعدادهای درخشان و پذیرفته شده در رشته دندانپزشکی این رشته دانشگاه بوده است ولی از سوی دانشگاه به علت اعتقادش اجازه شرکت در این رشته را نیافته است
اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاهها در سراسر ایران، مرحله ای از مراحل تخریب فرهنگی جامعه بهایی ایران است که از ابتدای انقلاب اسلامی در ذهن و ضمیر سردمداران ایران پرورده شده است. پس از انقلاب فرهنگی 59، تمام دانشجویان بهایی مشغول به تحصیل، کارمندان و اساتید بهایی دانشگاهها، اخراج شدند. کارمندان بهایی شاغل در کارهای دولتی و بسیاری از مشاغل دیگر اخراج شدند و حتی در عرصه های آزاد و هنری و فرهنگی، موانع بسیاری بر سر راه ایشان گذارده شد.
با تمام این فشارها، جامعه بهایی ایران بر پایه آموزه های اعتقادیش که تاکید فراوانی بر تحصیل علم و کسب هنر و کمال طلبی و خدمت به فرهنگ دارد، کوشید تا با روشهای مسالمت آمیز و قانونی به حیات فرهنگی خود و خدمت به زادگاه هنرپرورش، ادامه دهد

به نظر می رسد تلاش 30 ساله دولت ایران برای خاموشی فرهنگی بهاییان که یکی از ابعاد زندگی یک جامعه است، به نتیجه مطلوب خود نرسیده است و به همین دلیل مسئولین با تمام قوا، بر شدت و ابعاداین فشار می افزایند

http://khabarnavard.blogspot.com/2011/06/blog-post_28.html: منبع

 

Leave a Reply