تصویر رهبر زندانی بهائی ایران بر تمبر پستی هلندی

, , Leave a comment

سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی
(۱۴ تير ۱۳۹۰ (۵ ژوئیه ۲۰۱۱
هیلوِرسوم، هلند، ۵ ژوئیه ۲۰۱۱ (سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی) – چاپ مجموعه ای از تمبرهای پستی ویژه با تصویر قربانیان نقض حقوق بشر در ایران در هلند آغاز شده استتمبرهای فعلی و بعدی در این مجموعه تصاویر سیمین بهبهانی، شاعر نامدار؛ منصور اسانلو، عضو اتحادیۀ صنفی؛ مهوش ثابت، یکی از هفت رهبر بهائی ایران؛ و نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر را بر خود دارند

تمبرها به صورت رسمی توسط خدمات پست ملی هلند تصویب شده و برای استفاده روی نامه معتبر هستند

838_00a

تمبرهای پستی در هلند با تصویر قربانیان نقض حقوق بشر در ایران. آنها از چپ به راست، عبارتند از، بالا، مهوش ثابت، یکی از هفت رهبر بهائی ایران که اکنون در حال گذراندن محکومیت ۲۰ سالۀ خود در زندان اوین تهران هستند؛ نسرین ستوده، وکیل حقوق بشر که در حال گذراندن حکم ۱۱ سالۀ زندان خود است؛ پایین، منصور اسانلو، رهبر سندیکای کارگران حمل و نقل که از سال ۲۰۰۷ زندانی است؛ و سیمین بهبهانی، شاعر و فمنیست نامدار ایرانی که از خروج از کشور محروم شده است

این اقدام حاصل فکر مینا سعدادی، سردبیر اصلی نهاد رسانه ای شهرزاد نیوز، تهیه کنندۀ برنامه های رادیویی و محتوای آنلاین به فارسی و انگلیسی، بود

خانم سعدادی گفت: «اینجا در هلند، ما امکان چاپ و طراحی تمبرهای خودمان را داریم. موارد بسیاری از نقض حقوق بشر در ایران وجود دارد، پس فکر کردیم که چرا بخش های مختلف جامعۀ ایران را پوشش ندهیم و کسانی را که تحت فشار هستند، مطرح نکنیم.»

شهرزاد نیوز برای تهیه و انتشار تمبرها، با نهادهای مرتبط وارد مشارکت شده است. تمبر با تصویر منصور اسانلو، رهبر زندانی یک سندیکای کارگران حمل ونقل، روی نامه هایی که از سوی فدراسیون هلندی اتحادیه های تجاری (FNV) و با موضوع وضعیت فعالان کارگری ایرانی به ایران ارسال شده، به کار رفته است

پنج هزار نسخه از تمبرِ با تصویر مهوش ثابت تا کنون به چاپ رسیده است

مارگا مارتنز از جامعۀ بهائی هلند گفت: «بسیار تکان دهنده است که چهرۀ کسی را که راضی شده همه چیز را به خاطر ارزش هایش فدا کند، روی نامه ها و کارت های پستی در سراسر جهان ببینید.»

خانم ثابت، روانشناس آموزش دیده، به عنوان معلم و مدیر در چندین مدرسه کار کرده است. او پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ همراه هزاران مربّی بهائی دیگر از شغلش اخراج و از کار در نظام آموزشی عمومی محروم شد

خانم ثابت از ۵ مارس ۲۰۰۸ زندانی شده است. او اولین نفر دستگیر شده از میان هفت عضو گروه موقتی ملی بود که در رسیدگی به نیازهای جامعۀ سيصد هزار نفری بهائیان ایران کمک می کرد. پس از ۳۰ ماه بازداشت غیر قانونی، در اوت ۲۰۱۰، اين هفت نفر بر مبنای اتهامات خلاف واقع محاکمه و هر یک به ۲۰ سال زندان محکوم شدند

خانم مارتنز گفت: «این تمبر به طرق مختلف نه تنها نمایانگر این هفت مدیر – و حدود ۹۰ زندانی بهائی دیگر در ایران است، بلکه نمایندۀ همۀ کسانی است که به خاطر ایستادگی بر سر اصول خود قربانی شده اند.»

«در زمانی که مقامات ایرانی اقدامات جامعه به منظور آموزش جوانان بهائی که از دانشگاه محروم شده اند را زیر منگنه گذاشته اند، خانم ثابت به عنوان یک معلم، یک مادر و یک بهائی، نماد تعهد به آموزش و حق آزادی دین برای همگان است.»

نسرین ستوده که چهره اش روی یکی دیگر از تمبرهای مجموعه خواهد آمد، وکیل برجسته ای است که وکالت تعداد زیادی از قربانیان نقض حقوق بشر، از جمله زندانیان محکوم به مرگ به خاطر جرائم مرتکب شده در خردسالی را بر عهده داشته است. در ژانویۀ امسال، مقامات خانم ستوده را به خاطر اتهاماتی از جمله «فعالیت های علیه امنیت ملی» و «تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال زندان محکوم کردند. افزون بر آن او از وکالت و خروج از کشور نیز به مدت ۲۰ سال محروم شده است

سیمین بهبهانی ۸۳ ساله که چهرۀ او نیز روی تمبری خواهد آمد، یکی از برجسته ترین شخصیت های ادبیات فارسی معاصر است. او که نزد ستایندگانش به «شیر ایران» معروف است، از خروج از کشور محروم شده است

شهرزاد نیوز مقالاتی دربارۀ تمبرها منتشر می کند و آنها را در رویدادهایی از جمله در کنفرانسی که هفتۀ گذشته در هلند برگزار شد و حدود ۳۰۰ زن ایرانی در آن شرکت کردند، ارائه می دهد

خانم سعدادی گفت: «آنها از اين فکر که کسانی که در ايران مبارزه می کنند چهره پيدا می کنند خوشحال بودند.»

«هنر گروه های اجتماعی اين است که بتوانند در حالی که بر مسئلۀ خودشان تمرکز دارند، با هم و با دیگران هم مرتبط شوند. همکاری با دیگران خیلی مهم است؛ اقلیت های قومی، اقلیت های دینی، جنبش های دیگر، صدای شان آن قدر بلند نیست که به تنهایی شنیده شود

http://news.persian-bahai.org/story/295: منبع

 

Leave a Reply