سنندج: احضار همۀ بهائیان ساکن سنندج به ستاد مرکزی اطلاعات

, , Leave a comment

(۱۲ تير ۱۳۹۰ (۳ ژوئیه ۲۰۱۱

سرویس خبری جامعه بهائی

آخرین خبرها از ایران

در طول خرداد ماه سال جاری (ژوئن ۲۰۱۱)، همۀ بهائیان ساکن سنندج، جز سه نفر که بیمار یا در سفر بودند، به ستاد مرکزی اطلاعات احضار و در زمینۀ شرکت شان در ضیافت های نوزده روزه و تعامل با غیر بهائیان مورد تهدید و اخطار قرار گرفتند

http://news.persian-bahai.org/2011070302: منبع

 

Leave a Reply