احضار دانشجوی محروم از تحصیل برای اجرای حکم

, , Leave a comment

http://www.iranpressnews.com/پنجشنبه، 23 تیر ماه 1390

کمیته گزارشگران حقوق بشر- سما نورانی دانشجوی محروم از تحصیل برای اجرای حکم یک سال حبس تعزیری، فراخوانده شد

احضار این دانشجوی محروم از تحصیل، در تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۰ و طی دو احضاریه کتبی هم زمان، مبنی بر مراجعه به دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین و اجرای حکم یک سال حبس تعزیری، صورت گرفته است.

بنابر این احضاریه که به منزل پدر سما نورانی در شیراز ارسال شده، سما نورانی موظف شده تا ظرف سه روز خود را به دادسرای اوین معرفی نماید. همچنین در این روز همزمان احضاریه‌ای کتبی برای وثیقه گذار سما نورانی ارسال شده و طی آن ۲۰ روز به وی مهلت داده شده است که سما نورانی را به دادسرای اوین تحویل دهد و در غیر این صورت وثیقه مورد نظر ضبط می‌شود.

سما نورانی، دانشجوی محروم از تحصیل بهایی و فعال حق تحصیل، در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۸۸ در شیراز بازداشت و به بند «۲ الف» سپاه در زندان اوین منتقل شده بود که در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۸۹ با تودیع وثیقه از بند «۲ الف» سپاه در زندان اوین آزاد شد

سما نورانی، در مهرماه ۱۳۸۷ در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه سهند تبریز پذیرفته شد اما پس از گذراندن سه ترم از این دانشگاه اخراج شد. اتهام این عضو جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده بود. سما نورانی اتهامات مذکور را رد کرده و اعلام داشته تمامی فعالیت‌های وی در راستای احقاق حقوق خود و دیگر محرومین از تحصیل و از راه‌های کاملا قانونی انجام پذیرفته است.

  http://www.iranpressnews.com/source/102985.htm: منبع

 

Leave a Reply