تهران و کرج: ملاقات آقای فرهاد صدقی، آقای محمود بادوام، خانم نوشین خادم، آقای ریاض سبحانی، و آقای وحید محمودی در زندان اوین

, , Leave a comment

سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی

سرویس خبری جامعه بهائی

(۳۱ تير ۱۳۹۰ (۲۲ ژوئیه ۲۰۱۱

آخرین خبرها از ایرانbihe

در ۱۶ تیر ۱۳۹۰ (۷ ژوئیه ۲۰۱۱)، آقای فرهاد صدقی، آقای محمود بادوام، خانم نوشین خادم و آقای ریاض سبحانی همه ساکن تهران و آقای وحید محمودی ساکن کرج در زندان اوین ملاقات داشتند. ملاقات ها از طریق کابین انجام شد. همۀ آنها پیش از دستگیری شان در ادارۀ مؤسسۀ آموزش عالی بهائی (BIHE) همکاری داشتند. خانه چهار تن از آنها در ۱ خرداد ۱۳۹۰ (۲۲ مه ۲۰۱۱) توسط مأموران وزارت اطلاعات مورد یورش قرار گرفت. آقای ریاض سبحانی در تاریخ در ۲۴ خرداد ۱۳۹۰ (۱۴ ژوئن ۲۰۱۱) دستگیر شده است

http://news.persian-bahai.org/2011072205: منبع

 

Leave a Reply