مسئولان در توهین آشکار دیگری می گویند یک بهائی ایرانی را به شیوۀ اسلامی دفن خواهند کرد

, , Leave a comment

سرویس خبری جامعه بهائی(۱۹ مرداد ۱۳۸۹ (۱۰ اوت ۲۰۱۰

ژنو – در نمونۂ حيرتآور تازهای از تبعیض دینی، مقامات شهر تبریز از دادن اجازه به بهائیان برای خاکسپاری یکی از بستگان طبق احکام بهائی خودداری کرده و در عوض وعده داده اند که زن درگذشته را بدون تابوت بر اساس مناسک اسلامی دفن کنند

دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو، گفت: «برای هر کسی که فرهنگ خاورمیانه را درک می کند، فکر این که حکومت خانواده ای را مجبور کند عزیز خود را مطابق مناسک یک دین دیگر دفن کنند، غیر قابل قبول است

او اشاره کرد که مطابق آداب خاکسپاری بهائی، متوفی باید در تابوت دفن شود، در حالی که تحت قوانین اسلامی از تابوت استفاده نمی شود

او گفت: «این رویداد نشان می دهد که مقامات ایرانی در چه ابعاد باورنکردنی میتوانند عليه بهائيان غرض ورزی و دشمنی کنند

این ماجرا روز دوشنبه هنگامی آغاز شد که مقامات در تبریز به خانوادۀ خانم فاطمه سلطان زائری گفتند که اجازه ندارند او را در گورستان محلی مطابق احکام بهائی به خاک سپارند. آنها گفتند در عوض او باید طبق رسوم اسلامی دفن شود

خانواده اعتراض و اشاره کردند که گورستان همیشه برای پیروان همۀ ادیان ناحیه در دسترس بوده تا مردۀ خود را آن طور که می خواهند دفن کنند

مقامات در پاسخ این اعتراض از آنها خواستند که خانم زائری بدون تابوت دفن شود و جسد او را به مدت ۴۸ ساعت نگه داشتند و خانواده را از انتقال جسد به مکانی دیگر منع کردند

دیروز وقتی یکی از اعضای خانواده دوباره با مسئولان گورستان تماس گرفت و تقاضا کرد جسد خانم زائری آزاد شود تا بتوان او را در مکانی دیگر به خاک سپرد، به او گفته شد که جسد روز پنج شنبه بدون تابوت طبق مراسمی اسلامی دفن خواهد شد و فقط شوهرش اجازه حضور خواهد داشت

این تازه ترین رویداد در تاریخچۀ طولانی مشکلاتی است که بهائیان در خاکسپاری شایستۀ مردگان خود با آنها مواجه هستند. در بسیاری از شهرهای ایران، بهائیان مدت ها از استفاده از گورستان های اسلامی محروم بوده اند، اما در عوض اجازه داشته اند گورستان خود را بسازند. اما این گورستان های بهائی مکرر تخریب شده و مورد بی حرمتی قرار گرفته اند

در یک یا دو سال گذشته، گورستان های بهائی در تهران، قائم شهر، مرودشت، سمنان، ساری و اصفهان ویران، با استفاده از بولدوزر با خاک یکسان یا به نحوی برای جامعۀ بهائی مسدود شده اند. در اواخر آوریل، یک گورستان بهائی کوچک با تنها چهار گور در گیلاوند توسط مزاحمانی با تراکتور مورد بی حرمتی قرار گرفت و هر چهار گور ویران شدند. پیشتر در ماه مارس، یک خانوادۀ بهائی در نجف آباد، با وجود گرفتن جواز دفن، از خاکسپاری یکی از عزیزان خود در گورستان بهائی آنجا بازداشته شد

خانم علائی گفت: «مقامات ایرانی دائماً انکار می کنند که حکومت شان بهائیان را به خاطر دین شان مورد آزار قرار می دهد. اذیت بر سر خاکسپاری بهائیان و بی حرمتی به گورستان ها به روشنی نشان می دهند که آزارها صرفاً بر مبنای دین و نه نتیجۀ هيچگونه تهدیدی از جانب بهائیان است

http://news.persian-bahai.org/story/299: منبع


 

Leave a Reply