حکم ۱۰ ماه زندان شش شهروند بهائی شیرازی تائید شد

, , Leave a comment

شنبه , ۲۹ مرداد , ۱۳۹۰

خبرگزاری حقوق بشر ایران – رهانا

Untitled-11-150x96محکومیت ۱۰ ماه زندان شش شهروند بهائی شیرازی که دو سال پیش بازداشت شده بودند در دادگاه تجدید نظر تائید شد

هاله هوشمندی، کاووس ضرغام، کیوان کرمی، فرهام معصومی، وحدت دانا و افشین احسنیان شهروندان بهائی شیرازی هستند که در سال ۸۸ بازداشت شده و مدتی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز گذرانده و سپس با تودیع وثیقه آزاد شدند

به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» در تاریخ ۳/۲/۸۸ بازپرس پرونده حکم آزادی هاله هوشمندی و افشین احسنیان با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی را صادر کرد و به خانواده های کرمی و معصومی نیز گفته شد که تا یک هفته وضعیت متهمین آن ها نیز روشن خواهد شد. دو روز بعد، همزمان با آزادی هاله هوشمندی و افشین احسنییان، وحدت دانا بازداشت گردید

در دادگاه بدوی حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری برای هر کدام از این شهروندان بهایی اعلام شد

با وجود این که تقاضای تجدید نظر در حکم صادره از طرف متهمین و وکلای آنها داده شد ولی اخیرا به وکلای آنها اعلام گردیده که حکم دادگاه بدوی در تجدید نظر تأئید شده است. در احضاریه ای که به دست ضامنین آنها رسیده اعلام شده است که باید این افراد ظرف مدت ۲۰ روز خود را به اجرای احکام دادگاه انقلاب شیرازمعرفی نمایند

http://www.rahana.org/archives/43529 :منبع

 

Leave a Reply