اخراج یک دانشجوی بهائی از دانشگاه بندرعباس

, , Leave a comment

خانه حقوق بشر ایرانآوا توکلی، شهروند بهائی ساکن بندرعباس و دانشجوی رشته هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان پس از گذراندن ۴ ترم تحصیلی در این دانشگاه به دلیل بهائی بودن اخراج شد

آوا توکلی، شهروند بهائی ساکن بندرعباس و دانشجوی رشته هوشبری در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان پس از گذراندن ۴ ترم تحصیلی در این دانشگاه به دلیل بهائی بودن اخراج شد

بنا به گزارش «خانه حقوق بشر ایران»، وی پس از دریافت نامه ای از سازمان سنجش که ایشان را احضار کرده بودند به آنجا مراجعه می کنند و شفاهاً به ایشان گفته می شود که به دلیل اعتقادات مذهبی اخراج هستند و نامه رسمی را نه به خود ایشان بلکه به دانشگاه خواهند فرستاد. توکلی پس از بازگشت به دانشگاه هیچ حکم کتبی ای از دانشگاه نمی توانند دریافت کند و به ایشان گفته می شود که نامه ای دریافت نکرده اند ولی محل ثبت نام در سایت دانشگاه برای انتخاب واحد درس ترم بعد برای وی غیر فعال می شود

http://www.rahana.org/archives/44451: منبع

 

Leave a Reply