راهپیمایی جمعی برزیلی ها برای عدالت

, , Leave a comment

(۲۸ شهريور ۱۳۹۰ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱

ریو دو ژانیرو، برزیل، ۲۸ شهریور ۱۳۹۰ (۱۹ سپتامبر ۲۰۱۱) (سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی) – آزار مداوم جامعۀ بهائی ایران يکی از موضوعهای اصلی در راهپیمایی ۲۵۰۰۰ نفر از گروههای متنوع فکری در برزيل در دفاع از حق آزادی دین و عدالت خواهی بود

850_00

۰ نفر۲۵۰۰ در راهپیمایی آزادی دینی ریو که در ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ در ساحل کوپاکابانا برگزار شد، شرکت کردند. اینجا بهائیان برزیلی در حال حمل پرچمی با مضمون «صلح، احترام و اتحاد مردمان» دیده می شوند. ۱۰۰۰ جلیقۀ زرد با شعار «امروز ما پیروان همۀ ادیان هستیم» در راهپیمایی توزیع و پوشیده شد.

هدف راهپیمایی آزادی دینی که در سال ۲۰۰۸ توسط کمیتۀ مبارزه با ناشکیبایی دینی ریو تأسیس شد، بدواً جلب توجه به تعصبی بود که پیروان ادیان سنتی آفریقایی برزیلی در برزیل با آن مواجه بودند

از آن زمان، اين راهپیمایی رویدادی سالانه شده که از ۲۰۰۰ شرکت کننده در اولین راهپیمایی به رقم چشم گیر امسال افزايش داشته است

دیروز، کاتولیکها، مسلمانان، یهودیان، پروتستان ها، بوداییان و بهائیان به رهبران دینی آفریقایی برزیلی پیوستند و همه در هدف خود برای جلب توجه به ناشکیبایی متحد بودند

بهائیان ۱۰۰۰ جلیقۀ زرد رنگ با شعار «امروز ما پیروان همۀ ادیان هستیم» توزيع کردند که شرکت کنندگانی از جوامع مختلف با شادی آن را به تن کردند

در سخنرانی آغازین راهپیمایی، هماهنگ کنندۀ کمیتۀ مبارزه با ناشکیبایی دینی، بابالوریژا ایوانیر دوس سانتوس، آزاری را که بهائیان ایران با آن مواجه هستند، زیر ذره بین قرار داد و توجه جمعیت را به «گروه زرد پوش» جلب کرد که به گفتۀ او «حامیان فعّال آزادی دینی در برزیل هستن

آنگاه رهبران و نمایندگان جوامع حاضر، دربارۀ نیاز به احترام به دیگران راهپیمایان را مورد خطاب قرار دادند

ایرج روبرتو اقراری، بهائی برزیلی، به جمعیت گفت: «تعصب، کلیشه ها و نبود اطلاعات دربارۀ سنت های دینی مختلف سبب می شود مردم علیه کسانی که باورهای متفاوت دارند، رفتار غیر منطقی داشته باشند.»
او گفت: «مثل این است که آنها این ‘مردم دیگر’ را افراد انسانی، و کسانی شایستۂ احترام و برخورد عادلانه، نمی بینند

  1. بهائیانی که در راهپیمایی آزادی دینی ریو در ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ شرکت کردند، خواهان عدالت برای… »
  • یکی از ۲۵۰۰۰ شرکت کنندۀ راهپیمایی آزادی دینی ریو – که در ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ در ساحل کوپاکابانا… »

آقای اقراری از هفت رهبر بهائی ایران سخن گفت که از سال ۲۰۰۸ پشت میله های زندان هستند و به اتهامات خلاف واقع هر یک به ۲۰ سال زندان محکوم شده اند

او گفت: «شباهت های بسیاری بین آزار بهائیان در ایران و آزار پيروان ادیان آفریقایی برزیلی در اینجا وجود دارد

«دارایی ها تخریب و توقیف می شوند، کودکان مورد آزار قرار می گیرند و جوانان به خاطر عقاید خود نمی توانند به آموزش دسترسی داشته باشند. و تنها راهی که سرکوب گران را راضی می کند تا این مردم را رها کنند آن است که آنها بپذيرند که ایمان خود را انکار کنند. اما چطور می توان بدون خرد کردن کامل یک فرد، با زور او را از یک باور دینی برگرداند؟»

ایوان دوس سانتوس، یکی از سازمان دهندگان راهپیمایی، گفت ناشکیبایی دینی باعث نژادپرستی می شود و دموکراسی را تهدید می کند

او گفت: «دین در جهان یک عامل جنگ شده است، اما اینجا ما ادیان را با هم جمع و وارد گفتگو می کنیم

«جنبش ما دینی نیست، به ترویج هیچ دینی نمی پردازد، فقط حق مورد احترام بودن را تبليغ می کند.»

http://news.persian-bahai.org/story/304: منبع

 

Leave a Reply