محکومیت بشیر احسانی، فعال حق تحصیل به ۵ سال حبس تعزیری

, , Leave a comment

چهارشنبه، ۰۶ مهر ۱۳۹۰

جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی – بشیر احسانی فعال حق تحصیل و فعال حقوق کودکان و از اعضای جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی به ۵ سال حبس تعزیری محکوم گردید. اتهام بشیر احسانی «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور(۶۱۰)» بوده است

دادگاه این دانشجوی محروم از تحصیل بهایی ۱۶ مرداد ماه با تغییر اتهامات در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباس برگزار شد، اتهامات وی در کیفرخواست صادره «اخلال در نظم عمومی(ماده ۶۱۸) و داشتن تجهیزات ماهواره» بود اما در جلسه دادگاه، قاضی پیرعباس بر اساس صحبت های نماینده دادستان و بدون توجه به نظرات بازپرس پرونده، اتهام بشیراحسانی را تغییر داده و اتهام «تجمع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور(ماده ۶۱۰)» را تفهیم و براساس این ماده قانونی این فعال حق تحصیل را محاکمه کرد. در کیفرخواست صادره از سوی بازپرس پرونده، آقای احسانی از اتهام تجمع و تبانی و اتهاماتی نظیر «توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام» تبرئه شده بود

در هفته های اخیر و پیش از اعلام حکم اولیه دادگاه، این عضو جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی بارها به صورت تلفنی و کتبی از سوی شعبه ۳ دادسرای اوین احضار گردید و در یک مورد، چندین ساعت مورد بازجویی قرار گرفت

دادگاه این فعال حق تحصیل پیشتر به علل مختلف ۳ بار در تاریخ های ۲۰ بهمن ۸۹، ۲۸ تیر ماه و ۱۵ مردادماه به تعویق افتاده بود

بشیر احسانی پس از حوادث روز عاشورا سال ۸۸ در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۸۸ بازداشت و به بند ۲۴۰ زندان اوین منتقل و پس از ۲۷ روز بازداشت در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۸۸ با قرار وثیقه آزاد شد. در اسفندماه‌‌ همان سال و همزمان با دیگر بازداشت‌های گستردهٔ اسفند ۸۸، منزل او مورد هجوم مجدد نیروهای امنیتی قرار گرفت که ماموران امنیتی موفق به بازداشت وی نشدند

http://edu-right.net/news/36-news/575-khabarmahkumiatbashirehsani-5years: منبع

 

Leave a Reply