فشارهای فرا قانونی بر یک اقلیت مذهبی! برای چه؟

, , Leave a comment

فشارهای فرا قانونی بر یک اقلیت مذهبی! برای چه؟

آگاهی - ترویج حقوق بشر در ایران

بارها مسئولین حکومت ایران در مورد شهروندان بهائی، برای تبرئه خود از اتهام آزار سیستماتیک این جامعه، اعلام نموده ند که هیچ فرد بهائی به علت بهائی بودن دستگیر نمی شود و هر فرد ایرانی که عملی بر خلاف قانون مرتکب شود، صرف نظر از مذهبش مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد. همچنین مسئول حقوق بشر قوه قضائیه بارها اعلام نموده است که بهائیان ایران به مشاغل مختلف مشغولند و درآمد خوبی هم دارند! و حتی برخی از آنان استاد دانشگاه هستند

گزارش های اخیر حاکیست که عده ای از فارغ التحصیلان فوق لیسانس بهائی با اعمال نفوذ مامورین وزارت اطلاعات از کارمحروم شده اند.این شهروندان بهائی پس از این که مانند دیگر بهائیان، از ورود به دانشگاه های ایران محروم شدند، با تحصیل در موسسه علمی بهائی ایران و پس از مطالعات دوره کارشناسی، مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه های معتبر خارجی دریافت کرده ، به ایران بازگشته و مشغول کارغیر دولتی ( مانند تشکیل کارگاه های آموزشی مهارت های زندگی، مشاوره و …) بوده ا ند

در حالی که هیچ یک از این افراد در هیچ دادگاهی به هیچ مجازاتی محکوم نشده اند، محرومیت عملی آنان از فعالیت شغلی در حالی صورت می گیرد که هم اکنون تعداد بسیاری از شهروندان ایرانی ( البته غیر بهائی) با مدرک تحصیلی دیپلم و حتی بدون آن، به اداره کار گاه های مختلف آموزشی مشغولند

آیا این فشار فرا قانونی آشکار، آن هم توسط یک ارگان رسمی حکومت، نشانه ای روشن از فشار اقتصادی بر بهائیان به دلیل بهائی بودنشان نیست؟ پس چیست؟

http://new.agahee.org/node/3646:منبع

 

Leave a Reply