به آتش کشیدن دسترنج یک بهائی در سمنان

, , Leave a comment

 

یروهای تندرو و خودسر، محصول کشاورزی یک شهروند بهایی را به آتش کشیدند.

در تاریخ 29 مردادماه سال جاری در روستای درجزین واقع در 7 کیلومتری شمال شهر سمنان محصول کشاورزی (خرمن جو و یونجه) میرزا آقا فنائیان، تنها بهایی ساکن روستای مذکور که از کهولت سن نیز برخوردار است بعنوان تنها منبع امرار معاش نامبرده، به ارزش تقریبی 10 میلیون ریال توسط عناصر تندرو و خودسر به آتش کشیده شد.

استان سمنان خاصه از اوایل سال جاری شاهد افزایش تحرک نیروهای تندرو و خودسر بوده است. اقدامات حقوقی شهروندان برای بازداشت عوامل این اقدامات نیز تا کنون نتیجه‏ای در بر نداشته است.

 

 

 

Leave a Reply