شهروند بهائی ساکن تهرا ن، توسط شعبه ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قا ضی مقیسه به پنج سال حبس ت عزیری محکوم شد

, , Leave a comment

Tuesday، October 25

،در ادامه اعلام احکام حبس تعدادی از شهروندان بهایی، عزیزالله سمندری، شهروند بهایی تهران به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده است. این حکم توسط شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی

azizمقیسه اعلام شده است

به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، این حکم بنا بر اتهامات “عضو فعال فرقه بهاییت”، “اقدام علیه امنیت ملی” و “تکثیر سی دی” صادر شده است


عزیزالله سمندری پیشتر در 25 دی ماه 1387 به همراه 4 تن دیگراز شهروندان دیگر در تهران دستگیر شده و مدتی را تحت بازجویی و انفرادی به سر برده بود. وی در دادگاه برگزار شده از تمامی اتهامات خود تبرئه شد ولی با یورش گسترده نیروهای امنیتی به مسئولین دانشگاه علمی بهاییان و دستگیری 7 تن از ایشان، اعلام شد که پرونده او بار دیگر مورد بازبینی قرار گرفته است و اتهامات جدیدی بر پرونده وی افزودند
عضویت در گروهک ضد امنیتی بهایی از اتهاماتی است که اخیرا در ارتباط با شهروندان بهایی زده می شود و قصد دارد شهروندان بهایی را به عنوان افرادی ضد قانون، تهدید کننده امنیت ملی و نه پیروان یک دین خاص، معرفی کند. این در حالی ست که سعی می شود اعتقاد به دیانت بهایی و عضویت در این جامعه دینی به عضویت در یک گروه سیاسی غیر قانونی تشبیه شود تا راحت تر بتوانند، برخوردهای غیر قانونی ، خشن و روزافزون خود را در ارتباط با این شهروندان بهایی، گسترش دهند

http://khabarnavard.blogspot.com/2011/10/5.html: منبع

 

Leave a Reply