پنج سال حبس تعزیری برای عزیزالله سمندری شهروند بهائی

, , Leave a comment

خانه حقوق بشر ایرانعزیز الله سمندری، شهروند بهائی ساکن تهران، توسط شعبه ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد

جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی گزارش داده است که اتهامات این شهروند بهائی “عضویت فعال در فرقه ضاله بهائیت”، “اقدام به ایجاد و راه اندازی یک برنامه کامپیوتری” و “پشتیبانی فنی دانشگاه غیرقانونی بهائیت” عنوان شده اس

پیشتر آقای عزیز الله سمندری در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۸۷ به همراه ژینوس سبحانی، شاهرخ طائف، پیام اغصانی، دیدار رئوفی و نیما حقار بازداشت شده بودند. در بین این افراد شاهرخ طائف به ۴ سال، پیام اغصانی به ۳ سال، نیما حقار به ۵ سال و دیدار رئوفی که هم اکنون دوران محکومیت خود را می گذراند به ۳ سال زندان محکوم شده اند.

در ماههای اخیر از سوی شعبه ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه احکام سنگینی برای شهروندان بهائی صادر شده است. در چند ماه اخیر آقایان ایقان شهیدی، کامران مرتضایی، وحید محمودی به ۵ سال و ریاض‌ سبحانی، محمود بادوام، رامین زیبایی، فرهاد صدقی و خانم نوشین خادم هر یک به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده اند

http://www.rahana.org/archives/45882: منبع

 

Leave a Reply