ایران بهائیان را مجازات می‌کند جرم: تحصیل

, , 1 Comment

ایران بهائیان را مجازات می‌کند

جرم: تحصیل

Abrams_lالیوت آبرامز

عضو ارشد مطالعات خاورمیانه

18 اکتبر 2011

قساوت و بی‌رحمی رژیم ایران نسبت به ایرانیان پیرو امر بهائی دیگربار امروز، با محکوم کردن هفت مدرّس بهائی به سالها حبس، به نمایش در آمد.[i] آنها اساتید و مسئولان مؤسّسۀ علمی آزاد معروف به BIHE هستند.  این مؤسّسه، دانشگاهی اینترنتی است که توسّط شهروندان بهائی که از فرصت تحصیل در دانشگاه‌های ایران ممنوع شده‌اند ایجاد شده است.  در ایران امروز، ایجاد فرصت‌های تحصیل از این قبیل جرم محسوب می‌شود – در واقع جرم “عضویت در گروه‌های غیرقانونی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملّی.”  هر یک از آنها به چهار یا پنج سال زندان محکوم شدند

همانطور که اخیراً نوشتم[ii]، “فشار عمدۀ حملات رژیم متوجّه امر بهائی است: تقریباً زیر صد نفر بهائی اکنون در ایران به علّت هیچ جرمی جز باورهای دینی خود در زندان به سر می‌برند.  جامعۀ بهائی به اذیت و آزاری مبتلا است که یادآور نحوۀ رفتار با یهودیان در آلمان نازی است؛ محرومیت از مشاغل، ممنوعیت از ورود به مدارس، محبوسیت به علّت تدریس به اطفال در مدارس غیررسمی، زندانی شدن بدون علّت، تخریب قبرستان‌ها، و تعطیل تشکیلات دینی

جنایات رژیم ایران بسیار است، امّا نحوۀ رفتار با شهروندان بهائی باید زنگ خطر را به نحوی استثنایی به صدا در آورد

و امّا واکنش پیشنهادی: هر دانشگاهی در هر جا که به نوعی به مبادلۀ رسمی با دانشگاهی در ایران مشغول است باید به نشانۀ اعتراض به این مبادلات خاتمه دهد.  شاید این سبب شود در داخل ایران گروه ذی‌نفوذ قوی‌تر دانشجویان، اساتید و مسئولین دانشگاه‌ها به رژیم فشار آورند از این سیاست‌های نفرت‌انگیز خود دست بردارد و عقب‌نشینی کند.  حدّاقل چنین اقدامی سبب خواهد شد توجّه بیشتری به نحوۀ رفتار این رژیم با این شهروندان مسالمت‌جو و آرام جلب شود

متن انگلیسی را درنشانی زیر مطالعه فرمایید

http://blogs.cfr.org/abrams/2011/10/18/iran-punishes-the-bahai-for-the-crime-of-education/


[i] http://www.payvand.com/news/11/oct/1196.html

[ii] https://blogs.cfr.org/abrams/2011/10/07/death-for-the-crime-of-christianity-in-iran/

 

One Response

  1. Fateh Khademi

    2012/01/21 10:35

    Fully agree with your proposal. I hope that officials in Iran will understand before being too late that they should learn from the history and that this behavior is totally against any human principles which respects individual rights to have proper education. The international community should loudly denounce this behavior and protest to the government for such inhuman act.

    پاسخ

Leave a Reply