نقض حقوق بهاييان در ايران با شتاب بيشتری جلو می رود، درفش

, , Leave a comment

در تداوم سرکوب عليه اقليت های بهايی در ايران، ماموران برای دومين بار متوالی منزل پدری جوانی دانشجو را که گفته می شود يکی از مروجين آيين بهايت در تهران است، مورد هجوم خود قرار دادند خبرنامه گویاو پس از بازرسی کامل منزل دو کامپيوتر به همراه تعداد زيادی سی.دی را با خود بردند

اين سومين بار است که ظرف هفته های گذشته منزل پدری ياشار. “ب” در تهران مورد هجوم و بازرسی لباس شخصی ها قرار می گيرد. در بازرسی اول چند جزوه و کتاب که مربوط به آيين بهاييت بود کشف و ضبط شد

فشار و سرکوب عليه جامعه بهايی در ايران با شتاب بيشتری جلو می رود. در شروع ترم جديد تحصيلی در سال ۱۳۹۰ “مونا مؤمنی” دانشجوی بهايی ترم ۷ دانشگاه علوم پزشکی شيراز به دليل اعتقادات مذهبی از دانشگاه اخراج شده است. مسئولين ثبت نام دانشگاه قم از ثبت نام “مليکا وزيرزاده” ورودی جديد اين دانشگاه به دليل اعتقاد به آئين بهايی ممانعت بعمل آوردند
بشير احسانی فعال حق تحصيل و دانشجوی محروم از تحصيل بهايی به اتهام تجمع و تبانی برای برهم زدن امنيت کشور به ۵ سال حبس تعزيری محکوم شد
در يک يورش همزمان بيش از ۲۰ نفر از شهروندان بهايی اصفهان بازداشت شدند تعدادی از اين شهروندان بهايی روز بعد آزاد شدند و ۱۱ نفر همچنان در بازداشت باقی می‌مانند اسامی بازداشت شدگان اوليه عبارتست از: فربد اشتياق، لاله نامجويان، پريسا رحمانی، عطاء الله دانشگر، انيسا دانشگر، فردوس نيکی، حشمت الله نيکی، آرمان رحيمی، روحيه حکيمان، سميرا قانع، فرزاد روحانی، لوا دانشگر، داراب يزدانی، فاضل بهنام، س‌ها بهنام، شهلا سنائی، سهيلا داوردان، داريوش دست پيش، سهيلا واحديان، تاج الملوک جانميان و دينا صفاپور (۹ ساله)

سرنوشت هفت نفر از سران بهاييان که از سال ۲۰۰۸ در زندان به سر می برند هنوز در پرده ای از ابهام وجود دارد و فشار های بين المللی نيز نتوانسته است مانع آزادی و يا تخفيف مجازات آنها از زندان شود

http://news.gooya.com/politics/archives/2011/11/131458.php: منبع

 

Leave a Reply