محکومیت انیسا مطهر و شهناز سنائی به دو سال حبس تعلیقی

, , Leave a comment

چهارشنبه، ۲۵ آبان ۱۳۹۰

جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی – انیسا مطهر و مادرش شهناز سنائی، دو شهروند بهائی ساکن اصفهان، به دو سال حبس تعلیقی محکوم شدند

به گزارش جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی، حکم دو سال حبس این دو شهروند بهایی به صورت مشروط و مدت پنج سال در حالت تعلیق قرار دارد


انیسا مطهر دانشجوی محروم از تحصیل بهائی در ۲۴ بهمن‌ماه سال ۸۹ بازداشت و پس از بیش از دو ماه، در اردیبهشت ماه امسال با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد شد. وی اکثریت دوران بازداشت موقت خود را منبعدر زندان دستگرد اصفهان سپری کرد

لازم به ذکر است که در همان تاریخ ماموران امنیتی قصد بازداشت شهناز سنائی را نیز داشتند که به علت عدم حضور وی در اصفهان، موفق به بازداشت او در آن تاریخ نشدند

http://edu-right.net/from-anywhere/human-rights/688-anisa-motahar:منبع

 

Leave a Reply