تبریز: اخطار به پسر و عروس یک شهید بهائی در زمینۀ مراقبت از گور پدر

, , Leave a comment

(۰۲ آذر ۱۳۹۰ (۲۳ نوامبر ۲۰۱۱

آخرین خبرها از ایران

اخیراً در شهر تبریز، عاملان وزارت اطّلاعات آقای میثاقی و همسرش را مورد بازجویی قرار دادند. آقای میثاقی پسر آقای الله وردی میثاقی است که در سال ۱۳۶۰ (۱۹۸۱) به علت اعتقاد به دیانت بهائی اعدام شد. پس از مطرح کردن چندین سؤال دربارۀ فعّالیت های جامعه، مقامات اظهار داشتند که گذاشتن گُل روی گورهای شهیدان [بهائی] تبلیغ محسوب می شود و از آقای میثاقی خواستند از گذاشتن گل روی قبر پدر یا مراقبت از سنگ گور خودداری کند. آقای میثاقی و همسرش نسبت به این مسئله اعتراض کردند و گفتند این خواسته ها را انجام نخواهند داد

آقای الله وردی میثاقی در ۱۲۹۹ (۱۹۲۰) در ممقان متولّد شد. او که در اوایل دوران بزرگ سالی اش مزرعه دار بود، بعداً در دانشگاه تبریز مدرکی در ادبیات دریافت کرد و در مدرسه مشغول به آموزش شد. ازدواج کرده بود و پنج فرزند داشت. هنگام دستگیری در خانه اش در ۲ اردیبهشت ۱۳۵۹ (۲۲ آوریل ۱۹۸۰)، عضو محفل روحانی محلّی بهائیان تبریز بود. او تا زمان اعدام در ۷ مرداد ۱۳۶۰ (۲۹ ژوئیۀ ۱۹۸۱)، زندانی بود

ttp://news1.persian-bahai.org/2011112302: منبع

 

Leave a Reply