صدور حکم هفت سال زندان برای زهره نیک‌آیین شهروند بهایی

, , Leave a comment

خانه حقوق بشر ایرانزهره نیک آیین شهروند بهایی از سوی دادگاه انقلاب شهر سمنان به هفت سال زندان محکوم شد

زهره نیک آیین شهروند بهایی از سوی دادگاه انقلاب شهر سمنان به اتهام راه اندازی کلاس درس اخلاق برای کودکان بهایی، عضویت در گروه طرح روحی، احتفالات و علوم و فنون و ضیافت نوزده روزه و نیز تبلیغ علیه نظام از طریق دریافت پیام‌های بیت العدل و اجرای آن به هفت سال زندان تعزیری محکوم شد

به گزارش «خانه حقوق بشر ایران» حکم هفت سال زندان نیک‌آیین در دادگاه بدوی بود و وی ۲۰ روز مهلت دارد تا نسبت به حکم صادره اعتراض کند

زهره نیک‌آیین در اسفند ماه ۱۳۸۹ همراه چند شهروند دیگر بهایی بازداشت وو در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۳۹۰ با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد

http://www.rahana.org/archives/46657: منبع

 

Leave a Reply