تائید حکم پنج سال حبس تعزیری ایقان شهیدی در دادگاه تجدیدنظر

, , Leave a comment

حکم پنج سال حبس تعزیری ایقان شهیدی شهروند بهائی در دادگاه تجدید نظر تایید شده است

کمیته گزارشگران حقوق بشر گزارش داده است که حکم پنج سال حبس تعزیری این دانشجوی محروم از تحصیل بهایی توسط شعبه ۵۴ تجدید نظر دادگاه انقلاب اسلامی مورد تائید قرار گرفت

شهیدی در دادگاه بدوی به اتهام «عضویت در گروهک غیرقانونی کمیته حق تحصیل»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» و «عضویت در جامعهٔ بهائی» از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به پنج سال حبس تعزیری محکوم شد

ایقان شهیدی در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۸۸ به اتهام فعالیت برای محرومین از تحصیل در کمیتهٔ حق تحصیل بازداشت و به بند «۲ الف» سپاه در زندان اوین منتقل شده بود. او در ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹ با تودیع وثیقه آزاد شد

http://www.rahana.org/archives/47595: منبع

وی در دوران بازداشت در بند دو الف سپاه مورد فشارهای روانی و جسمی برای انجام مصاحبه و اعتراف ویدئویی قرار گرفته بود.

 

Leave a Reply