آمار فیلترینگ سایت های بهائی

, , Leave a comment

جمعه , ۷ بهمن , ۱۳۹۰
خانه حقوق بشر ایران

خبرگزاری هراناطی چهار سال گذشته، جمهوری اسلامی وب سایت هایی بهائی را بیش از یکصدبار فیلتر کرده است

ایجاد محدودیت در دسترسی آزاد به اطلاعات، ارسال پارازیت بر روی امواج ماهواره ای و فیلتر کردن وب سایت های اینترنتی، اعمالی هستند که همگی جزیی از موارد نقض حقوق بشر قلمداد می شوند. این نقض حقوق بشر، در ایران اگرچه برای تمامی شهروندان ایرانی مصداق دارد، اما جمهوری اسلامی، در برخورد با اقلیت های مذهبی سختگیری های بیشتری را اعمال می کند

به گزارش خانه حقوق بشر ایران، طی چهار سال گذشته وب سایت های بهائی، بیش از ۱۰۰ بار توسط جمهوری اسلامی فیلتر شده اند و این در حالی است که بهائیان در ایران همه روزه با موارد گسترده نقض حقوق بشر روبرو هستند. همچنین دستگاه های تبلیغاتی جمهوری اسلامی، با ایراد اتهامات مختلف به این دسته، تنها راه پاسخگویی به اتهامات که همانا استفاده از فضای مجازی نظیر وب سایت و وبلاگ است را نیز مسدود می کنند

بنابراین آمار، وب سایت آئین بهائی با ۲۳ بار فیلتر شدن در رده اوّل فیلترینگ قرار دارد. بعد از آن وب سایت دنیای بهائی با ۱۵ بار فیتلر شدن رده دوم و سایت ورقا با ۱۳ فیلتر شدن رده سوم و سایت پروژه های بهائی با ۱۲ بار فیلتر شدن رده چهارم را دارد. این سایت ها بعد از تاریخ ۵ آذر ۱۳۸۶ شمسی تاسیس شده اند

این آمار شامل سایت هایی نظیر

آئین بهائی ۲۳ بار فیلتر

دنیای بهائی ۱۵ بار فیلتر

ورقا ۱۳ بار فیلتر

پروژه های بهائی ۱۲ بار فیلتر

بهائی سایتز ۱۲ بار فیلتر

جوانیم با ۱۱ بار فیلتر

ضیافت ۱۱ بار فیلتر

تعلیم و تربیت با ۷ بار فیلتر

درس اخلاق ۶ بار فیلتر

تاریخ نبیل ۴ بار فیلتر، شده اند

همچنین سایت آگاهی که در زمینه حقوق بشر کار می کند نیز ۶ مرتبه فیلتر شده است

در این آمار، تعداد دفعات فیلتر شدن سایت هایی مانند نگاه، نقطه نظر، سرویس خبری بهائی و ولوله در شهر، عهد و میثاق و واصلان لحاظ نشده است. همچنین از آمار فیلتر شدن، وبلاگ هایی بهائی، اطلاعی در دست نیست

http://www.rahana.org/archives/47537:منبع

 

Leave a Reply