اخراج سید کیان هاشمی دانشجوی دانشگاه تهران به دستور وزارت اطلاعات

, , Leave a comment

جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی – سید کیان هاشمی دهج دانشجوی دانشگاه تهران با دستور مستقیم وزارت اطلاعات به علت “پیروی از فرقه ضاله بهاییت” از دانشگاه اخراج شد

این دانشجوی ترم ۳ رشته مهندسی کشاورزی آب به گفته مسئول کمیته انضباطی دانشجویان وزارت علوم، “با گزارش و دستور مستقیم مراجع بالاتر در وزارت اطلاعات” از دانشگاه اخراج شده است. بر اساس گفته این مسئول “قانونی وجود دارد که در آن بهاییان نمی توانند به درس خواندن ادامه دهند”


اخراج این دانشجوی دانشگاه تهران با نامه محرمانه – فوری رضا غلامعلی زاده، معاون شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه تهران، به دکتر علی جعفری، معاون علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی صورت گرفته است. دراین نامه محرنامه دستور داده شده که ” کیان هاشمی دهج پیرو فرقه ضاله بهاییت” باید “به قید فوریت” اخراج شود

به گفته کیان هاشمی، برخوردهای مسئولین دخیل در اخراج وی “با توهین به وی و اعتقادات دینیش” همراه بوده است

بر اساس مدارک منتشر شده توسط فعالین حق تحصیل در سال های گذشته، وزارت اطلاعات با شناسایی دانشجویان بهایی و فشار بر وزارت علوم و سازمان سنجش، عامل اصلی اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه ها است

در ماه های گذشته سال ۱۳۹۰، دانشجویان دیگری به همین علت از دانشگاه های صنعتی شریف، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان و چند دانشگاه دیگر اخراج شده اند


http://www.edu-right.net/news/36-news/868-kian-hashemi:منبع

 

Leave a Reply