برای فواد که مظلومانه به زندان رفت/ یک دوست

, , Leave a comment

  • جمعه، ۳۰ دی ۱۳۹۰

جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی – فواد خانجانی، دانشجوی محروم از تحصیل بهایی و از بازداشت شدگان پس از حوادث روز عاشورا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد. وی سه شنبه گذشته برای گذراندن محکومین خویش به زندان بازگشت. متن زیر را یکی از دوستان وی برایش نگاشته است.بیا باهم بخندیم، اصلا بیا باهم قهقهه بزنیم، تنها انتقام ما خندیدن است،تنها انتقام ما شاد بودن است، لبخندهای مکرر است، بیا از اعماق وجودمان بخندیم


مطمئن باش انتقام مظلوم را خدا می‌گیرد، مطمئن باش که روزی می‌‌آید که به دورترین نقطه سرور سفر می‌کنیم، طعم خوشحالی‌ واقعی‌ را باهم میچشیم

ببین دوست من، بردار من، عزیزترین من دلم می‌خواهد دستانت را در دست بگیرم، در آغوش بگیرمت و به تو بگویم روزی می‌رسد که تو محکم تر قوی تر و مصمم تر از قبل بر خواهی‌ گشت و روزی می‌‌آید که دیگر قفل های زندان را به روی به روی مظلومیتت قفل نمی کنند و سکوی پایداری از آن تو می شود، بدان که لحظه‌ای از فکر به تو فارغ نمی شوم و در نمازم از حق آزادی قدرت و آرامش تو را می‌خواهم.

فواد من در انتها تو را به تنها یاور هستی‌ می سپارم زیرا چاره‌ای جز این ندارم ، در حالی‌ که برایت می نویسم تنها بیتی از شاملو در ذهنم طنین انداز است که

((هراس من باری همه از مردن در سرزمینی است که مزد گور کن از بهای آزادی آدمی افزون باشد))

خداوند تنها حافظت باشد،خودت میدانی که همیشه چقدر از لحظه‌های خداحافظی ترس داشته‌‌ام اما این‌بار با قدرت و لبخند میگویم “خداحافظ”

http://www.edu-right.net/articles/37-article/838-forfoadkhanjani: منبع

 

Leave a Reply