بازداشت هومن زارعی شهروند بهایی در شیراز

, , Leave a comment

یکشنبه , ۷ اسفند , ۱۳۹۰

homanهومن زارعی شهروند بهایی پنج شنبه صبح 4 اسفند درشیراز در محل کارش
بازداشت شد. مامورین اول به منزل وی رفته بودند ولی چون در آنجا نبود به
محل کارش رفتند


با وجود گذشت 72 ساعت از بازداشت وی  هنوز از محل دقیق نگهداری و اتهام
وارده خبری نیست ونگهداری در شعبه  100شیراز فقط یک فرض است. در هر حالی
که بعد از 24 ساعت باید به خود متهم و بعد از 48 ساعت به خانواده اش
تفهیم اتهام کنند
با مرجعه به دادگاه انقلاب از دادن جواب امتناع کرده و برخورد خوبی
نداشته اند و منشی دادستان از قول دادستان اینگونه گفته است که بعد از
عید نوروز برای رسیدگی به کارها اقدام نمااید و تا قبل از آن مراجعه
نکنید

http://www.rahana.org/archives/48268:منبع

 

Leave a Reply