حکومت اقدام «سال خدمت» را در مرکز ملّی بهائیان راه‌اندازی میکند

, , Leave a comment

۱۲ اسفند ۱۳۹۰ (۲ مارس ۲۰۱۲

لندن، ۱۲ اسفند ۱۳۹۰ (۲ مارس ۲۰۱۲) سرویس خبری جامعۀ جهانی بهائی – یک برنامه ابتکاری با پشتيبانی دولت برای تشویق مردمی از همۀ باورها برای همياری در بهبود محلّه‌هایشان در مرکز ملّی بهائیان در لندن راهاندازی شده است

هدف اين برنامه با عنوان «یک سال خدمت» به رسمیت شناختن نقش دین در انگيزش کارهای خیریه و ترویج همکاری میان ۹ جامعۀ دینی اصلی بریتانیا – بهائی، بودایی، مسیحی، جینی، یهودی، هندو، مسلمان، سیک و زرتشتی – است

دوازده روز ویژه خدمت داوطلبانه در سال ۱۳۹۰/۱۳۹۱ (۲۰۱۲) برگزار خواهد شد که هر یک با یکی از جشنهای دینی موجود همزمان و بر محور یک اقدام مشخص اجتماعی متمرکز خواهد بود

895_00

وزیر کشور بریتانیا برای حکومت و جوامع و نمایندۀ مجلس، اریک پیکلز، به سؤالات یک گزارشگر رادیویی دربارۀ «یک سال خدمت»، برنامۂ ابتکاری که با پشتيبانی دولت برای تشویق اقدام اجتماعی توسط ۹ جامعۀ دینی اصلی بریتانیا راه‌اندازی شده، پاسخ میگوید. راهاندازی برنامه و اوّلین روز خدمت داوطلبانه روز ۱۰ اسفند (۲۹ فوریه) در مرکز ملّی بهائیان در لندن برگزار شد

وزیر کشور برای حکومت و جوامع و نمایندۀ مجلس، اریک پیکلز، برای راه‌اندازی برنامه و اوّلین روز خدمت داوطلبانه در ۱۰ اسفند (۲۹ فوریه) در شماره ۲۷ روتلند گیت در لندن – مرکز ملّی بهائیان – به رهبران دینی و مهمانانی از همۀ گروه‌های سنی پیوست. این رویداد با روزهای معروف به “ايام هاء” در تقویم سالانۀ بهائی – که اختصاص به خدمت و مهما‌‌ن‌نوازی دارد – همراه شد

آقای پیکلز پیش از آغاز اين طرح گفت: «یک سال خدمت گرامی‌داشت شايسته‌ای برای سهم عملی گروه‌های دینی در غنا بخشیدن به محلّه‌ها و بهبود زندگی اطرافیانشان است. بدون مشارکت آنها ما به مراتب ضعیف‌تر خواهیم بود…»

حدود ۵۰ مهمان از همۀ ادیان در تزیین کیک‌ها و بسته‌بندی لباس‌ها و لوازم بهداشتی اهدایی کمک کردند. همۀ این مواد بعداً در يک پناهگاه برای بیخانمان‌ها وابسته به کلیسائی در غرب لندن توزیع شد

کیشان منوشا، نمایندۀ محفل روحانی ملّی بهائیان بریتانیا، گفت: «دین باید منبع شادی و گرد آوردن مردم برای هدفی مشترک باشد. ما امیدواریم را‌ه‌اندازی این برنامه تجلی زنده‌ای از این ميوۂ ويژۂ دین باشد و به همۀ ما در تلاشهایمان برای بهبود محلّه‌هایمان الهام دهد.»

  1. 1
  2. 2
  • داوطلبانی از جوامع دینی متفاوت کیک‌هایی را تزیین و هدایایی را بسته‌بندی کردند تا در یک… »

  • لوگوی یک سال خدمت، یک برنامۀ تحت حمایت حکومت بریتانیا با هدف به نمایش گذاشتن اصل خدمت… »

    http://news.persian-bahai.org/story/346: :منبع

 

Leave a Reply