در سالگرد دستگیری‌ها، نمایندگان مجلس کانادا نقض حقوق بشر در ایران را مورد توجه قرار دادند

, , Leave a comment

(۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۱ (۱۶ مه ۲۰۱۲

اتاوا – اعضای مجلس کانادا در مذاکرات گسترده‌ای که همزمان با چهارمین سالگرد دستگیری رهبران بهائی زندانی در ایران انجام شد، نگرانی جدّی خود را از افزيش موارد نقض حقوق بشر در ایران ابراز داشتند

پیش‌تر در دوشنبه ۲۵ اردیبهشت (۱۴ مه)، وزیر امور خارجۀ کانادا، جان بیرد، بیانیه‌ای به مناسبت این سالگرد صادر کرد که در آن آمده: «مقامات ایرانی با تحمل و حتی تشويق آزار بهائیان، مسیحیان و پیروان دیگر جوامع دینی اقلّیت، مدام حقّ آزادی دین را زيرپا می‌گذارند. آزادی دین یکی از حقوق شناخته شدۂ بشری در جهان است.»

911_00

مذاکرات مجلس عوام کانادا دربارۀ نقض حقوق بشر در ایران با چهارمین سالگرد دستگیری شش تن از هفت مدیر بهائی زندانی هم‌زمان شد. وزیر امور خارجه جان بیرد بیانیه‌ای به مناسبت این سالگرد صادر کرد. در عکس (از چپ به راست): دیپاک اوبهرای، دبیر پارلمانی وزیر امور خارجه؛ جان بیرد، وزیر امور خارجه؛ اسکات رید؛ و ایروین کاتلر

آقای بیرد گفت: «ما از ایران می‌خواهیم به تعهّدات بین‌المللی خود عمل کند، اجازۀ آزادی دین را بدهد و به حقوق بنیادی ملّت خود احترام بگذارد

دیپاک اوبهرای، دبیر پارلمانی وزیر امور خارجه، در شروع مذاکرات مجلس عوام گفت امتناع ایران از عمل به تعهّدات حقوق بشری «نه تنها نقض هنجارها و معیارهای شناخته شده در سطح جهانی است، بلکه حتی تجاوز از معیارهایی‌ست که در قانون اساسی خودش نيز تضمين شده است

متن کامل مذاکرات را در اینجا بخوانید

آقای اوبهرای و دیگر سخنرانان به سرکوب حقوق زنان، حمله به روزنامه‌نگاران، هنرمندان، اعضای سندیکاهای کارگری و جامعۀ مدنی و آزار اقلّیت‌ها به دست مقامات ایرانی در ميان سرکوب‌های ديگر اشاره کردند

آقای اوبهرای، نماینده محافظه‌کار مجلس از آلبرتا، گفت: «در مورد اقلّیت‌های دینی، ایران هم‌چنان مکان خطرناکی برای اعضای بسیاری از جوامع از جمله بهائیان است

«سال‌ها این جامعۀ صلح‌جو هدف حملۀ مقامات ایرانی و تحت تبعیض و بازداشت بوده است؛ رهبران بهائی به خاطر عمل به دین خود دستگیر و زندانی شده‌اند

«مسئولان ایرانی اظهاراتی نیزدر جهت ربط دادن بهائیان به ناآرامی سیاسی آن کشور کرده‌اند اما این‌ها اتّهاماتی خلاف واقع است و اسباب نگرانی برای امنیّت و سلامت کسانی می‌شود که به نحوی غير‌منصفانه در ایران بازداشت هستند

ایروین کاتلر، یک نمایندۀ لیبرال مجلس از مونترآل، در اين مذاکرات اظهار داشت که گرفتاری بهائیان ایران ذرّه‌بینی برای مشاهدۀ وضعیّت عمومی حقوق بشر در ایران و «جرم شناختن مظلوميت» ارائه می‌دهد

آقای کاتلر گفت: «به بیان ساده، آزار و تعقیب این بهائیان یک مطالعۀ موردی دربارۀ خصلت روشمند، اگر نه نظا‌م‌مند بی‌عدالتی در ایران به طور کلّی است که دستگیری خودسرانه و بازداشت انفرادی و اتّهامات ساختگی و خلاف واقع بخشی از آن است

اسکات رید، یک نماينده محافظه‌کار از انتاریو، گفت «آنچه بهائیان با آن مواجهند در واقع تلاشی روشمند برای قلع و قمع این دین است» و آزار بهائیان در ایران را «یکی از فاجعه‌های بزرگ دوران معاصر» خواند

سوزان تاماس، مسئول روابط جامعۀ بهائی کانادا با دولت، ضمن استقبال از اين مذاکرات گفت اين که نمایندگانی از همۀ احزاب اصلی کانادا در اينجا سخن گفتند و در ابراز نگرانی‌های خود هم‌رأی بودند، شايان توجه بود

خانم تاماس گفت: «مذاکرات کاملاً صمیمانه بود و بسيار مورد توجه قرار گرفت

http://news.persian-bahai.org/story/360: منبع

 

Leave a Reply