هرانا؛ تخریب بند و مصادره دام و احشام کشاورزان بهایی ساکن سنگسر / اسناد

, , Leave a comment

دوشنبه 12 تیر 1391 ساعت 22:53

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، از سال ۱۳۸۵ به دلایلی نا‌معلوم و واهی، فشار برای نابودی این منطقه و تخلیه ساکنان آن شروع شده است که در

سالیان بعد مشخص شد که تمامی این فشار‌ها تحت هدایت افرادی خاص در اداره اطلاعات استان سمنان صورت می‌پذیرد. این فشار‌ها در چند ماهه اخیر افزایش یافته است

این گزارش می‌افزاید در طول این سال‌ها ماموران امنیتی اقدام به تخریب ذخیره آب، قطع انشعاب برق سراسری، اخطار اداره آب جهت پر نمودن چاه احداثی و پرونده سازی جهت تخریب منزل مسکونی کرده‌اند

به طور مثال بند ذخیرهٔ آب دازگاره در سال ۱۳۷۹ با مجوز اداره آب و آبخیزداری بهره‌برداری شد، اما در سال ۱۳۸۵ حراست سازمان آب در شکایتی خواستار تخریب این بند خاکی شد. در سال ۱۳۸۸ در پی نامهٔ محرمانه‌ی‌ اداره اطلاعات سمنان به دفتر دادستان کل کشور، دستور تخریب این بند خاکی صادر و با نظارت مستقیم ماموران وزارت اطلاعات تخریب شد

مامورین اداره منابع آب شهرستان سمنان پس از تخریب بند مذکور از صاحبان آن طلب بیش از ۶۰ میلیون تومان هزینه تخریب را نمودند و پس از عدم پرداخت هزینه مورد نظر مامورین با حکم قضایی اقدام به مصادره دام و احشام موجود (جمعا ۱۵۷ راس به ارزش ۶۰۴۹۰۰۰۰۰ ریال) در مرتع نمودند

همچنین در شهریور ۱۳۸۹ بدون اطلاع قبلی، برق کشاورزی این منطقه قطع شد. در پی مراجعات اولیه تمامی مسـؤلین اداره برق مهدیشهر (سنگسر) اظهار بی‌اطلاعی نموده و ریِیس اداره برق مهدیشهر، موضوع را به اداره برق استان سمنان احاله داد و پس از پیگیری‌های مختلف و مراجعات مکرر به مقامات وزارت نیرو مشخص شد که دستور قطع برق توسط شورای تامین استان سمنان صادر شده است

با توجه به اینکه سهامداران این شرکت معتقد به پیگیری‌های قضائی در جهت رفع ظلم و فشارهای وارده می‌باشند، لذا به تمام مقامات قضائی و دولتی، اعم از محلی و کشوری شکایت شده است، ولی هیچ مرجعی حاضر به پاسخگوئی و پیگیر نمودن موضوع نیست

بند در حال ساخت

بند بعد از آب گیری

بند بعد از تخریب

بند بعد از تخریب

جواز احداث بند آبی

اسناد ضمیمه

آگهی مزایده اموال مصادره شده

http://hra-news.org/1389-01-27-05-24-07/12835-1.html: منبع

 

Leave a Reply