اخراج نوا حمیدی و مونا اشرفی، دو دانشجوی دانشگاه دارالفنون قزوین

, , Leave a comment

سه‌شنبه، ۲۳ آبان ۱۳۹۱

جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی – نوا حمیدی و مونا اشرفی دو دانشجوی بهائی در رشته آی تی (IT) دانشگاه دارالفنون قزوین از ادامه تحصیل محروم شد.

بر اساس این گزارش، نوا حمیدی و مونا اشرفی ، دانشجویان ورودی سال ۹۰ رشته آی تی (IT) دانشگاه سراسری بین المللی خمینی قزوین، به علت اعتقاد به دیانت بهائی از ادامه تحصیل محروم شد.

حمیدی و اشرفی، طی احضار تلفنی و مراجعه به حراست دانشگاه ضمن سوال از اعتقاد مذهبی به دفتر حراست مرکزی واقع در ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه ارجاع داده شد که مأمورین وزارت اطلاعات به بازجویی از اعتقادات ایشان پرداخته و ادامه تحصیل وی را منوط به امضای تعهدنامه دانسته اند..

مضمون متن اول به این صورت بوده است که “من تعهد می کنم مادامی که در دانشگاه هستم به پیام های بیت العدل توجه نکنم و با ایشان و رابطین آنها ارتباطی نداشته باشم و قوانین و عقاید نظام و دانشگاه را مقدم بر فرامین بیت العدل بدانم.” متنی حدود ۵-۶ خط در این رابطه تنظیم شده و با امتناع این دانشجو از امضای متن فوق از وی خواسته شده است تا متنی دیگر را با مضمون زیر امضا کند که

“اینجانب…. تعهد می کنم که مطیع محض بیت العدل مصون از خطا می باشم”

ارائه متن مذکور برای تعهد نگرانی را برای روند جدید جهت پرونده سازی برای دانشجویان بهائی را به همراه دارد

از آن رو که وی حاضر به امضاء تعهد فوق نشده است این افراد از دانشگاه اخراج و هیچ گونه مدرکی نیز دال بر اخراج به آنان ارائه نشده است

http://www.edu-right.net/news/36-news/1140-ekhrakdaneshjoo-darolfonoonghazvin: منبع

 

Leave a Reply