آزادی چند بهائی بازداشتی در مازندران

, , Leave a comment

 

  

خانم دیدار هاشمی، وصال یوسفی و آقای پیام یوسفی در 18 شهریور ماه از زندان ساری آزاد شدند. آقای انور مسلمی نیز چهارشنبه 19 شهریور با قید وثیقه سیصدهزار تومانی از زندان ساری مرخص شدند.

گزارش از خبرنورد

 

 

 

 

Leave a Reply