آغاز دوران محکومیت انیسا فناییان، شهروند بهایی سمنان

, , Leave a comment

باز هم یک مادر دیگر به علت اعتقادش به آیین بهایی روانه زندان سمنان شد. انیسا فناییان، شهروند بهایی سمنان که پیشتر در دادگاه تجدید نظر به 22 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، در 30 دی ماه خود را به زندان این شهرستان معرفی کرد. با آغاز دوران محکومیت وی، ستاره 9 ساله و شکیب3 ساله ، بدون سرپرستی پدر و مادر خویش باید روزگار سپری کنند.
سیامک ایقانی، همسر انیسا ایقانی، نیز در 15 آبان ماه سال 89، برای تحمل 3 سال حبس به زندان سمنان منتقل شد و اینک همسر اونیز در این بیداد آشکار، شریک دردش می شود و کودکانشان نیز طعم تلخ تبعیض را در سرزمین مادری خویش می چشند؛ سرزمینی که آغوش گرم پدر و مادر شان را که در همه جای این گیتی، پناه فرزندان است، از ایشان دریغ داشته است.
مسئولین ایران، تمام تلاش خود را می نمایند تا زندگی در ایران را بر بهاییان، ناممکن سازند؛ از فشارهای شدید اقتصادی تا دستگیری های خودسرانه و احکام سنگین و از همه ظالمانه تر، دستگیری زوجهای صاحب فرزندان خردسال و گاه شیرخواره. اینک با ورود انیسا فناییان، مادر دیگری از این خردسالان روانه زندان شده است. ترانه ترابی و زهره نیک آیین از دیگر شهروندان بهایی سمنان هستند که همراه نوزادان شیرخواره خود، ایام محکومیت خود را سپری می کنند و حتی به علت شرایط نامناسب زندان از لحاظ بهداشتی و روانی، مدتی پیش راهی بیمارستان شدند.
منبع: http://khabarnavard.blogspot.ca/2013/02/blog-post.html
 

Leave a Reply