تهران: دستگیری یک بهائی در رابطه با ناآرامی هاى مدنی پس از انتخابات ریاست جمهوری

, , Leave a comment

 

آقاى پيام شيرمحمدى، از تهران، با دو نفر از كانديداهاى رياست جمهورى ملاقات و دربارۀ حقوق بهائيان با آنها گفتگو نموده بود. وى پس از انتخابات (تاريخ دقيق آن مشخص نيست) دستگير شد و پس از چهار روز آزاد گرديد. در مدت بازداشت، از آقاى شيرمحمدى دربارۀ دلايل شركت در اين ديدارها و محتواى گفتگوهاى او با كانديداها پرسش شد

گزارش از سرویس خبری جامعه بهائی
 

Leave a Reply